Scroll to navigation

APT_AUTH.CONF(5) APT APT_AUTH.CONF(5)

NAME

apt_auth.conf - Login-configuratiebestand voor APT-bronnen en -proxy's

OMSCHRIJVING

Configuratiebestanden van APT, zoals sources.list(5) of apt.conf(5), moeten toegankelijk zijn voor iedereen die apt-gereedschap gebruikt op het systeem om toegang te hebben tot alle informatie in verband met pakketten, zoals de in een pakketbron beschikbare pakketten. Daarentegen mag login-informatie die nodig is om verbinding te maken met een proxy of om gegevens op te halen van een pakketbron, niet steeds voor iedereen toegankelijk zijn. Om die reden kan ze niet ondergebracht worden in een bestand met permissies die iedereen leestoegang geven.

Het bestand auth.conf van APT, /etc/apt/auth.conf, en .conf-bestanden in de map /etc/apt/auth.conf.d kunnen gebruikt worden om er login-informatie in op te slaan in een netrc-achtige indeling met restrictieve bestandspermissies.

NETRC-ACHTIGE INDELING

De hier gedefinieerde indeling is vergelijkbaar met de indeling van het ~/.netrc-bestand dat gebruikt wordt door ftp(1) en vergelijkbare programma's in interactie met servers. Het is een eenvoudige trefwoord-gebaseerde indeling, waarbij de volgende trefwoorden herkend worden. Niet-herkende trefwoorden worden genegeerd. Trefwoorden kunnen van elkaar gescheiden worden door spaties, tabs en regeleindes.

machine [protocol://]computernaam[:poort][/pad]

Een element wordt opgezocht door bij het trefwoord machine naar de computernaam te zoeken die overeenkomt met die van de URI waarvoor apt inloggegevens nodig heeft. Als uitbreiding bij de netrc-indeling kan ook een poortnummer opgegeven worden. Indien geen poortnummer opgegeven werd, geven alle poorten een overeenkomst. Net zo is ook het pad facultatief en enkel nodig als op dezelfde server meerdere pakketbronnen aanwezig zijn met verschillende inloggegevens. Als bij het trefwoord machine een pad opgegeven werd, is er een overeenkomst als het pad in de URI begint met het bij het trefwoord opgegeven pad. Eens er een overeenkomst vastgesteld werd, worden de daaropvolgende trefwoorden verwerkt tot het einde van het bestand bereikt wordt of tot een ander trefwoord machine gevonden wordt.

Indien protocol niet opgegeven wordt, komt het element alleen overeen met https en tor+https.

login naam

De te gebruiken gebruikersnaam.

password tekenreeks

Het te gebruiken wachtwoord.

VOORBEELD

Voor een gebruiker met als naam apt en met het wachtwoord debian inloginformatie verstrekken voor het element sources.list(5)

deb https://example.org/debian bookworm main

zou rechtstreeks in het element kunnen gedaan worden:

Als alternatief zou in het bestand auth.conf een element als het volgende gebruikt kunnen worden:

machine example.org
login apt
password debian

Of anders in één enkele regel:

machine example.org login apt password debian

Indien u meer moet specificeren, zullen al deze regels ook op het element example van toepassing zijn:

machine example.org/deb login apt password debian
machine example.org/debian login apt password debian
machine example.org/debian/ login apt password debian

Daarentegen zijn geen van de volgende regels van toepassing:

machine example.org:443 login apt password debian
machine example.org/deb/ login apt password debian
machine example.org/ubuntu login apt password debian
machine example.orga login apt password debian
machine example.net login apt password debian

NOTEN

Basale ondersteuning voor deze functionaliteit was aanwezig sinds versie 0.7.25 maar bleef jarenlang ongedocumenteerd. De documentatie werd in versie 1.5 toegevoegd met tevens een lichtjes gewijzigde toepassing. Voor maximale neerwaartse compatibiliteit zou u meerdere machine-trefwoorden met dezelfde computernaam moeten vermijden, maar indien u er meerdere nodig heeft, moet er bij alle in het trefwoord machine een pad opgegeven worden.

Inloggegevens in auth.conf zijn flexibeler dan deze in sources.list. Inloggegevens kunnen bijvoorbeeld opgegeven worden voor slechts een onderdeel van een pakketbron, of, indien een element in sources.list een omleiding is naar ergens anders, kunnen inloggegevens voor de omleidingsbestemming opgegeven worden.

BESTANDEN

/etc/apt/auth.conf

Inloginformatie voor APT-bronnen en -proxy's in a netrc-achtige indeling. Configuratie-item: Dir::Etc::netrc.

/etc/apt/auth.conf.d/*.conf

Inloginformatie voor APT-bronnen en -proxy's in een netrc-achtige indeling. Configuratie-item: Dir::Etc::netrcparts.

ZIE OOK

apt.conf(5) sources.list(5)

BUGS

APT bugpagina[1]. Indien u een bug in APT wilt rapporteren, raadpleeg dan /usr/share/doc/debian/bug-reporting.txt of het reportbug(1) commando.

VERTALING

De Nederlandse vertaling werd in 2015 gemaakt door Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>, in samenwerking met het Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>.

Merk op dat de vertaling van dit document nog onvertaalde delen kan bevatten. Dit is intentioneel om te vermijden dat inhoud verloren zou gaan door een vertaling die achterop loopt op het origineel.

AUTEUR

APT-team

OPMERKINGEN

1.
APT bugpagina
02 december 2019 APT 2.6.1