Scroll to navigation

APT-KEY(8) APT APT-KEY(8)

NAME

apt-key - Verouderd hulpprogramma voor het beheer van de sleutels van APT

SAMENVATTING

apt-key [--keyring bestandsnaam] {add bestandsnaam | del sleutel-ID | export sleutel-ID | exportall | list | finger | adv | update | net-update | {-v | --version} | {-h | --help}}

OMSCHRIJVING

apt-key wordt gebruikt om de lijst van sleutels te beheren die door apt gebruikt worden om pakketten te authenticeren. Pakketten die met deze sleutels geauthenticeerd werden, worden als betrouwbaar beschouwd.

Het gebruik van apt-key is verouderd, behalve voor het gebruik van apt-key del in scripts van pakketonderhouders om bestaande sleutels te verwijderen uit de hoofdsleutelbos. Indien een dergelijk gebruik van apt-key gewenst is, is bijkomend de installatie vereist van de suite GNU Privacy Guard (verpakt in gnupg).

apt-key(8) zal voor het laatst beschikbaar zijn in Debian 11 en Ubuntu 22.04.

ONDERSTEUNDE SLEUTELBOSBESTANDEN

apt-key ondersteunt enkel de binaire indeling van OpenPGP (ook gekend als "GPG key public ring") bij bestanden met de extensie "gpg" en niet de database-indeling keybox (sleutelkistje) die in recentere gpg(1)-versies als standaard gebruikt wordt voor sleutelbosbestanden. Binaire sleutelbosbestanden die met om het even welke versie van apt gebruikt moeten kunnen worden, moeten daarom steeds aangemaakt worden met het commando gpg --export.

In het andere geval, als op alle systemen die de aangemaakte sleutelbos moeten gebruiken, minstens een versie van apt >= 1.4 geïnstalleerd is, kunt u wel de ASCII-armor indeling met de extensie "asc" gebruiken die met het commando gpg --armor --export gecreëerd kan worden.

COMMANDOS

add bestandsnaam (verouderd)

Een nieuwe sleutel toevoegen aan de lijst van betrouwbare sleutels. De sleutel wordt gelezen uit het bestand waarvan de naam met de parameter bestandsnaam opgegeven werd of uit de standaardinvoer als de bestandsnaam - is.

Het is van cruciaal belang dat bij sleutels die handmatig toegevoegd worden via apt-key, geverifieerd wordt of de bewering dat ze toebehoren aan de eigenaar van de pakketbronnen, wel degelijk met de werkelijkheid overeenkomt, anders wordt de apt-secure(8)-infrastructuur volledig ondermijnd.

Opmerking: In plaats van dit commando te gebruiken zou u een sleutelbos rechtstreeks in de map /etc/apt/trusted.gpg.d/ moeten plaatsen met een descriptieve naam en ofwel "gpg" of "asc" als bestandsextensie.

del sleutel-ID (meestal verouderd)

Een sleutel verwijderen uit de lijst van betrouwbare sleutels.

export sleutel-ID (verouderd)

De sleutel sleutel-ID via de standaarduitvoer weergeven.

exportall (verouderd)

Alle betrouwbare sleutels op de standaarduitvoer weergeven.

list, finger (verouderd)

Som betrouwbare sleutels op met hun vingerafdruk.

adv (verouderd)

Geef geavanceerde opties mee met gpg. Met adv --recv-key kunt u bijvoorbeeld een sleutel rechtstreeks van een sleutelserver naar de set van betrouwbare sleutels downloaden. Merk op dat er geen controles uitgevoerd worden. Daarom kan dit gemakkelijk de apt-secure(8)-infrastructuur volledig ondermijnen als het onzorgvuldig gebruikt wordt.

update (verouderd)

De lokale sleutelbos bijwerken met de sleutelbos van het archief en de archiefsleutels die niet langer geldig zijn verwijderen uit de lokale sleutelbos. De sleutelbos van het archief bevindt zich in het pakket archive-keyring van uw distributie, bijvoorbeeld het pakket debian-archive-keyring in Debian.

Merk op dat een distributie dit commando niet langer hoeft en ook niet zou mogen gebruiken. In plaats daarvan moeten rechtstreeks sleutelbosbestanden meegeleverd worden in de map /etc/apt/trusted.gpg.d/. Dit voorkomt dat het pakket gnupg een vereiste is, en zowel voor pakketonderhouders als voor gebruikers is het makkelijker om sleutels te beheren door eenvoudigweg bestanden toe te voegen of te verwijderen.

net-update (verouderd)

Een bijwerking uitvoeren zoals hiervoor met het commando update, maar in plaats daarvan de sleutelbos van het archief ophalen vanaf een URI en die valideren tegenover een hoofdsleutel. Dit veronderstelt dat wget(1) geïnstalleerd is en vereist een versie van APT die gebouwd werd met de nodige instellingen om de sleutel van een server te kunnen ophalen en een hoofdsleutelbos om de validering te kunnen uitvoeren. APT in Debian ondersteunt dit commando niet en steunt in de plaats daarvan op update, maar APT in Ubuntu wel.

OPTIES

Merk op dat opties opgegeven moeten worden voor de commando's die in de vorige sectie behandeld werden.

--keyring bestandsnaam (verouderd)

Met deze optie kunt u een specifiek sleutelbosbestand opgeven waarmee het commando moet werken. Standaard wordt een commando uitgevoerd op het bestand trusted.gpg en op alle onderdelen uit de map trusted.gpg.d, hoewel trusted.gpg de primaire sleutelbos is, wat betekent dat bijvoorbeeld alle nieuwe sleutels daar toegevoegd worden.

UITFASERING

Met uitzondering van het gebruik van apt-key del in scripts van de pakketbeheerder, wordt het gebruik van apt-key uitgefaseerd. In deze onderafdeling wordt getoond hoe bestaand gebruik van apt-key vervangen kan worden.

Indien uw huidig gebruik van apt-key add iets gelijkaardigs is aan dit:

wget -qO- https://myrepo.example/myrepo.asc | sudo apt-key add -

dan kunt u dit onmiddellijk vervangen door dit (maar let op de onderstaande aanbeveling):

wget -qO- https://myrepo.example/myrepo.asc | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/myrepo.asc

Zorg ervoor dat u de extensie "asc" gebruikt voor met ASCII gepantserde sleutels en de extensie "gpg" voor het binaire OpenPGP formaat (ook bekend als "openbare sleutelbos voor GPG-sleutels"). Het binaire OpenPGP-formaat werkt voor alle versies van apt, terwijl het met ASCII gepantserde formaat werkt voor apt-versie >= 1.4.

Aanbevolen: in plaats van de sleutels te plaatsen in de map /etc/apt/trusted.gpg.d, kunt u ze om het even waar plaatsen in uw bestandssysteem door in uw sources.list de optie Signed-By te gebruiken en te verwijzen naar de bestandsnaam van de sleutel. Zie sources.list(5) voor details. Sinds APT 2.4 wordt /etc/apt/keyrings voorzien als de aanbevolen locatie voor sleutels die niet door pakketten worden beheerd. Wanneer u een sources.list gebruikt in de deb822-stijl en een versie gebruikt van apt >= 2.4, dan kunt u de optie Signed-By ook gebruiken om de volledige met ASCII gepantserde sleutelbos rechtstreeks op te nemen in sources.list zonder een extra bestand.

BESTANDEN

/etc/apt/trusted.gpg

Sleutelbos met lokaal vertrouwde sleutels. Nieuwe sleutels worden hier toegevoegd. Configuratie-item: Dir::Etc::Trusted.

/etc/apt/trusted.gpg.d/

Bestandsfragmenten met vertrouwde sleutels. Bijkomende sleutelbossen kunnen hier opgeslagen worden (door andere pakketten of de systeembeheerder). Configuratie-item Dir::Etc::TrustedParts.

/etc/apt/keyrings/

Plaats voor het bewaren van extra sleutelbossen die gebruikt moeten worden met Signed-By.

ZIE OOK

apt-get(8), apt-secure(8)

BUGS

APT bugpagina[1]. Indien u een bug in APT wilt rapporteren, raadpleeg dan /usr/share/doc/debian/bug-reporting.txt of het reportbug(1) commando.

AUTEUR

APT werd geschreven door het APT-team <apt@packages.debian.org>.

VERTALING

De Nederlandse vertaling werd in 2015 gemaakt door Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>, in samenwerking met het Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>.

Merk op dat de vertaling van dit document nog onvertaalde delen kan bevatten. Dit is intentioneel om te vermijden dat inhoud verloren zou gaan door een vertaling die achterop loopt op het origineel.

AUTEURS

Jason Gunthorpe

APT-team

OPMERKINGEN

1.
APT bugpagina
22 februari 2022 APT 2.6.1