Scroll to navigation

PWD(1) Användarkommandon PWD(1)

NAMN

pwd — skriv namnet på den aktuella katalogen

SYNOPSIS

pwd [FLAGGA]...

BESKRIVNING

Skriv ut hela filnamnet på aktuell katalog.

Använd PWD från omgivningen, även om den innehåller symlänkar.
Undvik alla symlänkar.
visa denna hjälp och avsluta
visa versionsinformation och avsluta

Om ingen flagga anges antas -P.

OBS: ditt skal kan ha sin egen version av pwd, som ofta ersätter versionen som beskrivs här. Se dokumentationen för ditt skal för detaljer om valen det stödjer.

UPPHOVSMAN

Skrivet av Jim Meyering.

RAPPORTERA FEL

GNU coreutils hjälp på nätet: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Rapportera anmärkningar på översättningen till <tp-sv@listor.tp-sv.se>

COPYRIGHT

Copyright © 2022 Free Software Foundation, Inc. Licens GPLv3+: GNU GPL version 3 eller senare <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Detta är fri programvara: du får fritt ändra och vidaredistribuera den. Det finns INGEN GARANTI, så långt lagen tillåter.

SE ÄVEN

getcwd(3)

Fullständig dokumentation <https://www.gnu.org/software/coreutils/pwd>
eller tillgängligt lokalt via: info '(coreutils) pwd invocation'

ÖVERSÄTTNING

Den svenska översättningen av denna manualsida skapades av Göran Uddeborg <goeran@uddeborg.se>

Denna översättning är fri dokumentation; läs GNU General Public License Version 3 eller senare för upphovsrättsvillkor. Vi tar INGET ANSVAR.

Om du hittar fel i översättningen av denna manualsida, skicka ett mail till Tp-sv@listor.tp-sv.se.

september 2022 GNU coreutils 9.1