Scroll to navigation

STARTX(1) General Commands Manual STARTX(1)

NAZWA

startx - inicjuje sesję X

SKŁADNIA

startx [ [ klient ] opcje ... ] [ -- [ serwer ] [ ekran ] opcje ... ]

OPIS

Skrypt startx jest interfejsem do xinit(1), który udostępnia nieco przyjaźniejszy interfejs użytkownika do uruchamiania pojedynczej sesji X Window System. Jest wywoływany zwykle bez argumentów.

Argumenty, które są podane bezpośrednio za poleceniem startx są używane do uruchomienia klienta w ten sam sposób jak xinit(1). Argument specjalny "--" oznacza koniec argumentów klienta i początek opcji serwera. Może być wygodne określanie opcji serwera za pomocą startx, aby zmieniać podstawową głębię koloru sesji, pogląd serwera na temat liczby dpi ekranu lub korzystać z innych ustawień serwera, na które pozwala serwer Xorg(1) oraz podano w konfiguracji xorg.conf(5). Poniżej znajdują się przykłady podawania argumentów do serwera; proszę zapoznać się ze stroną podręcznika używanego serwera X, aby dowiedzieć się, które argumenty są dozwolone.

startx -- -depth 16

startx -- -dpi 100

startx -- -layout Multihead

Proszę zauważyć, że w systemie Debian wpisy, które wielu użytkowników umieszcza tradycyjnie w pliku .xinitrc powinny znajdować się w .xsession - dzięki temu będzie uruchamiane to samo środowisko X, niezależnie, czy będzie to wykonywane za pomocą startx, xdm czy xinit. Wszystkie wskazówki dotyczące pliku .xinitrc na stronie podręcznika xinit(1) dotyczą również .xsession. Proszę pamiętać, że .xinitrc jest używane wyłącznie przez xinit(1), natomiast jest zupełnie ignorowane przez xdm(1).

Aby określić właściwego klienta do uruchomienia, startx szuka następujących plików (w tej kolejności):

$(HOME)/.startxrc

/usr/lib/x86_64-linux-gnu/sys.startxrc

$(HOME)/.xinitrc

/etc/X11/xinit/xinitrc

Jeśli podano opcje wiersza poleceń klienta, przesłaniają one to zachowanie i powracają do zachowania xinit(1). Aby określić serwer do uruchomienia, startx szuka początkowo pliku .xserverrc w katalogu domowym użytkownika. Jeśli go nie znajdzie, używa pliku xserverrc w katalogu biblioteki xinit. Jeśli podano opcje wiersza poleceń serwera, przesłaniają one to zachowania i powracają do zachowania xinit(1). Użytkownicy zazwyczaj nie muszą dostarczać pliku .xserverrc. Proszę zapoznać się ze stroną podręcznika systemowego xinit(1), aby dowiedzieć się więcej o argumentach.

Pliki xinitrc i xserverrc odnoszące się do całego systemu, można znaleźć w katalogu /etc/X11/xinit.

ZMIENNE ŚRODOWISKOWE

Zmienna otrzymuje nazwę ekranu, do którego powinni podłączać się klienci. Proszę zauważyć, że jest ona ustawiana, nie odczytywana.
Zmienna, jeśli nie jest już zdefiniowana, jest ustawiana na $(HOME)/.Xauthority. Dzięki temu zapobiega się automatycznemu ustawianiu niebezpiecznego uwierzytelnienia bazującego na hoście, z lokalnego komputera (jeśli nie podano argumentu -auth). Proszę zapoznać się ze stronami podręcznika Xserver(1) i Xsecurity(7), aby dowiedzieć się więcej o uwierzytelnianiu klienta/serwera X.

PLIKI

$(HOME)/.xinitrc
Klient do uruchomienia. Zwykle skrypt powłoki, który uruchamia wiele programów w tle.
$(HOME)/.xserverrc
Serwer do uruchomienia. Domyślnym jest X.
/etc/X11/xinit/xinitrc
Klient do uruchomienia, jeśli użytkownik nie ma pliku .xinitrc.
/etc/X11/xinit/xserverrc
Serwer do uruchomienia, jeśli użytkownik nie ma pliku .xserverrc.

ZOBACZ TAKŻE

xinit(1), X(7), Xserver(1), Xorg(1), xorg.conf(5)

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

xinit 1.4.0 X wersja 11