Scroll to navigation

mlabel(1) General Commands Manual mlabel(1)

Nazwa

mlabel - nadaje etykietę dysku MS-DOS

OSTRZEŻENIE

Ta strona podręcznika ekranowego została automatycznie wygenerowana z dokumentacji texinfo pakietu mtools i może nie być kompletna i całkowicie dokładna. Szczegóły można znaleźć na końcu strony.

opis

Polecenie mdel nadaje etykietę dyskowi. Ma następującą składnię:

mlabel [-vcsn] [-N serial] dysk:[nowa_etykieta]

Mlabel wyświetla bieżącą etykietę dysku, jeśli ona istnieje. Gdy nie podano nowej_etykiety ani opcji c, ani s , użytkownik proszony jest o podanie nowej. W celu usunięcia istniejącej etykiety należy nacisnąć samo return w odpowiedzi.

Długość etykiety jest ograniczona do 11 znaków jednobajtowych, np. Nazwa123456.

Polecenie stara się utworzyć prawidłową etykietę MS-DOS. W przypadku podania nieprawidłowej etykiety, mlabel zmienia ją (i wyświetla nową etykietę, jeśli użyty jest tryb wyświetlania szczegółów). Mlabel zwraca 0 w przypadku powodzenia lub 1 w przypadku błędu.

Mlabel przyjmuje następujące opcje linii poleceń:

Wymazuje istniejącą etykietę, bez pytania użytkownika.
Pokazuje istniejącą etykietę, bez pytania użytkownika.
Przypisuje dyskowi nowy (przypadkowy) numer seryjny.
Ustawia podany numer seryjny. Numer ten powinien być podany jako 8-cyfrową liczba szesnastkowa, bez żadnych spacji.

ZOBACZ TAKŻE

Dokumentacja texinfo pakietu mtools

PRZEGLĄDANIE DOKUMENTACJI TEXINFO

Ta strona podręcznika została utworzona automatycznie z dokumentacji texinfo pakietu mtools. Proces ten jednak jest tylko przybliżony i niektóre elementy, jak odnośniki czy indeksy, mogą być utracone. W rzeczywistości elementy te nie mają właściwych odpowiedników w formacie stron podręcznika ekranowego. Ponadto nie wszystkie informacje zostały przełożone na wersję podręcznika ekranowego. Dlatego zdecydowanie zalecamy użycie oryginalnej dokumentacji texinfo. Na końcu niniejszej strony znajdują się instrukcje, jak przeglądać dokumentację w tym formacie.

*   
Zdatną do wydrukowania postać dokumentacji texinfo można otrzymać, uruchamiając poniższe polecenia:


./configure; make dvi; dvips mtools.dvi

*   
Aby utworzyć wersję html, należy uruchomić:


./configure; make html

Już utworzone wersje html można znaleźć na stronie `http://www.gnu.org/software/mtools/manual/mtools.html'

*   
Aby utworzyć kopię info (możliwą do przeglądania w trybie info Emacsa), należy uruchomić:


./configure; make info

Dokumentacja texinfo wygląda najlepiej wydrukowana lub w postaci html. W wersji info niektóre przykłady są naprawdę trudne w czytaniu z powodu konwencji cytowania używanych w formacie info.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Wojtek Kotwica <wkotwica@post.pl> i Robert Luberda <robert@debian.org>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

10 lipca 2021 mtools-4.0.32