Scroll to navigation

IPTABLES-SAVE(8) iptables 1.8.9 IPTABLES-SAVE(8)

NAZWA

iptables-save — zrzuca reguły iptables

ip6tables-save — zrzuca reguły iptables

SKŁADNIA

iptables-save [-M modprobe] [-c] [-t tabela] [-f nazwa-pliku]

ip6tables-save [-M modprobe] [-c] [-t tabela] [-f nazwa-pliku]

OPIS

iptables-save i ip6tables-save są używane w celu zrzucenia zawartości tabeli IP lub IPv6 w łatwo przetwarzalnym formacie albo na STDOUT (standardowe wyjście), albo do określonego pliku.

Podaje ścieżkę do programu modprobe. Domyślnie iptables-save określi ścieżkę do tego programu na podstawie /proc/sys/kernel/modprobe.
Określa nazwę pliku, do którego wypisane zostanie wyjście. Jeśli się go nie poda, iptables-save wybierze standardowe wyjście (STDOUT).
Dołącza do wyjścia bieżące wartości wszystkich pakietów i liczników bajtów.
Ogranicza wyjście tylko do jednej tabeli. Jeśli skonfigurowano jądro z odpowiednim trybem automatycznego ładowania modułów, nastąpi próba załadowania odpowiedniego modułu dla tej tabeli (jeśli jeszcze go nie załadowano).
Jeśli nie podano, to wyjście zawiera wszystkie dostępne tabele.

USTERKI

Nieznane w wersji iptables-1.2.1

AUTORZY

Harald Welte <laforge@gnumonks.org>
Rusty Russell <rusty@rustcorp.com.au>
Andras Kis-Szabo <kisza@sch.bme.hu> pomagał przy ip6tables-save.

ZOBACZ TAKŻE

iptables-apply(8),iptables-restore(8), iptables(8)

iptables-HOWTO, które zawiera więcej informacji na temat użycia iptables, NAT-HOWTO, które zawiera szczegóły na temat NAT, i netfilter-hacking-HOWTO, które zawiera szczegóły na temat ograniczeń.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Przemek Borys <pborys@dione.ids.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

iptables 1.8.9