Scroll to navigation

ARCH(1) Polecenia użytkownika ARCH(1)

NAZWA

arch - wypisuje architekturę komputera (jak uname -m)

SKŁADNIA

arch [OPCJA]...

OPIS

Wypisuje architekturę komputera.

wyświetla ten tekst i kończy pracę
wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

AUTOR

Napisane przez Davida MacKenzie i Karela Zaka.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
O błędach tłumaczenia programu prosimy poinformować przez <https://translationproject.org/team/pl.html>

PRAWA AUTORSKIE

Copyright © 2022 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

ZOBACZ TAKŻE

uname(1), uname(2)

Pełna dokumentacja: <https://www.gnu.org/software/coreutils/arch>
lub lokalnie, za pomocą info '(coreutils) arch invocation'

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Przemek Borys <pborys@dione.ids.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

wrzesień 2022 GNU coreutils 9.1