Scroll to navigation

pause(2) System Calls Manual pause(2)

NAZWA

pause - oczekuje na sygnał

BIBLIOTEKA

Standardowa biblioteka C (libc, -lc)

SKŁADNIA

#include <unistd.h>
int pause(void);

OPIS

pause powoduje, że wołający proces (lub wątek) zasypia aż do chwili otrzymania sygnału, który albo spowoduje zakończenie procesu (wątku), albo wymaga wywołania przez niego funkcji przechwytującej.

WARTOŚĆ ZWRACANA

pause() powraca tylko wtedy, gdy przechwycony zostanie sygnał i nastąpi powrót z funkcji przechwytującej ten sygnał. W takiej sytuacji pause() zwraca -1 i ustawia errno na EINTR.

BŁĘDY

przechwycono sygnał i nastąpił powrót z funkcji przechwytującej ten sygnał.

STANDARDY

POSIX.1-2001, POSIX.1-2008, SVr4, 4.3BSD.

ZOBACZ TAKŻE

kill(2), select(2), signal(2), sigsuspend(2)

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Przemek Borys <pborys@dione.ids.pl>, Andrzej Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

30 października 2022 r. Linux man-pages 6.03