Scroll to navigation

cimag(3) Library Functions Manual cimag(3)

NAZWA

cimag, cimagf, cimagl - zwraca część urojoną liczby zespolonej

BIBLIOTEKA

Biblioteka matematyczna (libm, -lm)

SKŁADNIA

#include <complex.h>
double cimag(double complex z);
float cimagf(float complex z);
long double cimagl(long double complex z);

OPIS

Funkcje te zwracają część urojoną liczby zespolonej z.

Wzór:


z = creal(z) + I * cimag(z)

WERSJE

Funkcje te dodano w glibc 2.1.

ATRYBUTY

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).

Interfejs Atrybut Wartość
cimag(), cimagf(), cimagl() Bezpieczeństwo wątkowe MT-bezpieczne

STANDARDY

C99, POSIX.1-2001, POSIX.1-2008.

UWAGI

gcc wspiera także __imag__. Jest to rozszerzenie GNU.

ZOBACZ TAKŻE

cabs(3), creal(3), complex(7)

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

15 grudnia 2022 r. Linux man-pages 6.03