Scroll to navigation

catgets(3) Library Functions Manual catgets(3)

NAZWA

catgets - pobranie komunikatu z katalogu komunikatów

BIBLIOTEKA

Standardowa biblioteka C (libc, -lc)

SKŁADNIA

#include <nl_types.h>
char *catgets(nl_catd katalog, int numer_zbioru, int numer_komunikatu,
              const char *komunikat);

OPIS

catgets() reads the message message_number, in set set_number, from the message catalog identified by catalog, where catalog is a catalog descriptor returned from an earlier call to catopen(3). The fourth argument, message, points to a default message string which will be returned by catgets() if the identified message catalog is not currently available. The message-text is contained in an internal buffer area and should be copied by the application if it is to be saved or modified. The return string is always terminated with a null byte ('\0').

WARTOŚĆ ZWRACANA

Jeśli funkcja catgets() zakończy się pomyślnie, zwraca wskaźnik do obszaru bufora zawierającego łańcuch z komunikatem zakończonym bajtem null. Jeśli funkcja catgets() zawiedzie, zwraca wartość komunikat.

ATRYBUTY

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).

Interfejs Atrybut Wartość
catgets() Bezpieczeństwo wątkowe MT-bezpieczne

STANDARDY

POSIX.1-2001, POSIX.1-2008.

UWAGI

Funkcja catgets() jest dostępna jedynie w libc.so.4.4.4c i wyższych. Dokument X/Open Portability Guide ze stycznia 1987 określa bardziej wyrafinowany sposób zwracania wartości w razie wystąpienia błędu: komunikat jest zwracany, jeśli katalog wyznaczony przez katalog jest niedostępny. Natomiast gdy katalog jest dostępny, ale nie zawiera wskazanego komunikatu, zwracany jest pusty łańcuch. Zasada zwracania dwóch różnych wartości w przypadkach błędów została jednak porzucona w SUSv2 na rzecz zwracania zawsze wartości komunikat.

ZOBACZ TAKŻE

catopen(3), setlocale(3)

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Adam Byrtek <alpha@irc.pl>, Andrzej Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

5 lutego 2023 r. Linux man-pages 6.03