Scroll to navigation

NL(1) Opdrachten voor gebruikers NL(1)

NAAM

nl - regels van bestanden nummeren

SAMENVATTING

nl [OPTIE]... [BESTAND]...

BESCHRIJVING

Stuurt elk gegeven BESTAND naar standaarduitvoer, met regelnummers toegevoegd.

Zonder BESTAND, of wanneer BESTAND '-' is, wordt standaard invoer gelezen.

Een verplicht argument bij een lange optie is ook verplicht voor de korte optie.

te gebruiken STIJL voor regelnummering
gebruik TT voor logische paginascheiding
gebruik STIJL voor de nummering van voetregels
gebruik STIJL voor de nummering van kopregels
regelnummer na elke regel met dit getal ophogen
dit AANTAL lege regels als één regel tellen
-n, --number-format=OPMAAK
te gebruiken OPMAAK voor regelnummers
regelnummer niet resetten voor elke sectie
toe te voegen tekst na (mogelijk) regelnummer
eerste regelnummer voor elke sectie
AANTAL te gebruiken kolommen voor regelnummers
toon de helptekst en stop
toon programmaversie en stop

Standaardopties zijn: -bt -d'\:' -fn -hn -i1 -l1 -n'rn' -s<TAB> -v1 -w6

TT zijn twee tekens voor het maken van logische pagina scheidingen; een ontbrekend tweede teken betekent een ':'. Een GNU uitbreiding maakt het mogelijk meer dan twee tekens te specificeren, en tevens ook het specificeren van een lege reeks (-d ”) dat een scheiding uitschakelt.

STIJL is één van:

alle regels nummeren
alleen niet-lege regels nummeren
geen regels nummeren
alleen regels nummeren waarvan een deel voldoet aan deze gewone reguliere expressie (BRE)

OPMAAK is één van:

links uitgelijnd, geen voorloopnullen
rechts uitgelijnd, geen voorloopnullen
rechts uitgelijnd, met voorloopnullen

AUTEUR

Geschreven door Scott Bartram en David MacKenzie.

RAPPORTEREN VAN BUGS

Online hulp bij GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Meld alle vertaalfouten op <https://translationproject.org/team/nl.html>

COPYRIGHT

Copyright © 2022 Free Software Foundation, Inc. Licentie GPLv3+: GNU GPL versie 3 of later <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Dit is vrije software: u mag het vrijelijk wijzigen en verder verspreiden. Deze software kent GEEN GARANTIE, voor zover de wet dit toestaat.

ZIE OOK

Volledige documentatie op: <https://www.gnu.org/software/coreutils/nl>
of lokaal via: info '(coreutils) nl invocation'

VERTALING

De Nederlandse vertaling van deze handleiding is geschreven door Mario Blättermann <mario.blaettermann@gmail.com> en Luc Castermans <luc.castermans@gmail.com>

Deze vertaling is vrije documentatie; lees de GNU General Public License Version 3 of later over de Copyright-voorwaarden. Er is geen AANSPRAKELIJKHEID.

Indien U fouten in de vertaling van deze handleiding zou vinden, stuur een e-mail naar debian-l10n-dutch@lists.debian.org.

September 2022 GNU coreutils 9.1