Scroll to navigation

readdir(2) System Calls Manual readdir(2)

NAAM

readdir - lees een map ingang

BIBLIOTHEEK

Standard C bibliotheek (libc, -lc)

SAMENVATTING

#include <sys/syscall.h>      /* Definitie van SYS_* constanten */
#include <unistd.h>
int syscall(SYS_readdir, unsigned int bes_ind,
            struct old_linux_dirent *dirp, unsigned int tel);

Let op: Er is geen definitie van struct old_linux_dirent; zie OPMERKINGEN.

BESCHRIJVING

Dit is niet de functie waar je in geïnteresseerd bent. Kijk naar readdir(3) voor de met POSIX overeenstemmende C bibliotheek interfaces. Deze pagina beschrijft de kale kernel systeem aanroep interface, die kan veranderen en die wordt overstegen door getdents(2).

readdir() leest één old_linux_dirent structuur van de map waarnaar gewezen wordt door bes_ind naar het geheugen gebied waarnaar gewezen wordt door mapw. De grootheid tel wordt genegeerd; hoogstends één dirent structuur wordt gelezen.

De old_linux_dirent structuur is als volgt gedeclareerd (privé in het Linux kernel bestand /fs/readdir.c) :


struct old_linux_dirent {

unsigned long d_ino; /* »inode« nummer */
unsigned long d_offset; /* verschuiving naar old_linux_dirent */
unsigned short d_namlen; /* lengte van dit d_name */
char d_name[1]; /* bestandsnaam (eindigend op nul) */ }

d_ino is een »inode« nummer. d_off is de afstand van het begin van de map naar deze old_linux_dirent. d_reclen is is de maat van d_name, de nul beeindiger ('\0') niet meerekenend. d_name is een nul-beëindigde bestandsnaam.

EIND WAARDE

Bij succes wordt 1 teruggegeven. Bij het einde van de map wordt 0 teruggegeven. Bij falen wordt -1 teruggegeven, en wordt errno overeenkomstig gezet.

FOUTEN

Ongeldige bestandindicator bes_ind.
Argument wijst buiten de adres ruimte van het aanroepende proces.
Resultaat buffer is te klein.
Niet zo'n map.
Bestandindicator wijst niet naar een map.

VOLDOET AAN

Deze systeem aanroep is Linux-specifiek.

OPMERKINGEN

U zult de old_linux_dirent structure zelf moeten definiëren. Hoewel u in dat geval beter readdir(3) kunt gebruiken.

Deze systeem aanroep bestaat niet op x86-64.

ZIE OOK

getdents(2), readdir(3)

VERTALING

De Nederlandse vertaling van deze handleiding is geschreven door Jos Boersema <joshb@xs4all.nl>, Mario Blättermann <mario.blaettermann@gmail.com> en Luc Castermans <luc.castermans@gmail.com>

Deze vertaling is vrije documentatie; lees de GNU General Public License Version 3 of later over de Copyright-voorwaarden. Er is geen AANSPRAKELIJKHEID.

Indien U fouten in de vertaling van deze handleiding zou vinden, stuur een e-mail naar debian-l10n-dutch@lists.debian.org.

5 februari 2023 Linux man-pagina's 6.03