Scroll to navigation

UNEXPAND(1) Brukerkommandoer UNEXPAND(1)

NAVN

unexpand - convert spaces to tabs

OVERSIKT

unexpand [VALG]... [FIL]...

BESKRIVELSE

Konverter tomme tegn i hver FIL til tabulator, og skriv til standardutdata.

Hvis ingen FIL er valgt, eller hvis FIL er «-», leser programmet standard inndata.

Argumenter som er obligatoriske for lange valg, er også obligatoriske for korte valg.

Konverter alle tomrom i stedet for å la blanktegn være.
Bare konverter ledende rekker av tomrom (overstyrer -a).
Legg tabulatorer N antall tegn fra hverandre, i stedet for 8 (medfører -a).
Bruk kommaseparert LISTE med tab-posisjoner. Bruk prefiks «/» før sist valgt posisjon for å velge tab-størrelse etter sist valgt tab-stopp. Bruk prefiks «+» for å stille opp gjenstående tab-stopp etter siste sist valgt tab-stopp i stedet for første kolonne.
Vis denne hjelpeteksten og avslutt.
Vis versjonsinformasjon og avslutt.

OPPHAVSMANN

Skrevet af David MacKenzie.

RAPPORTERING AV FEIL

Få hjelp til bruk av GNU coreutils på nett: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Rapporter oversettelsesfeil til <https://translationproject.org/team/nb.html>

OPPHAVSRETT

Copyright © 2022 Free Software Foundation, Inc. Lisens GPLv3+: GNU GPL versjon 3 eller senere <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Dette er fri programvare. Du kan endre og dele den videre. Det stilles INGEN GARANTI, i den grad dette tillates av gjeldende lovverk.

SE OGSÅ

expand(1)

Fullstendig dokumentasjon: <https://www.gnu.org/software/coreutils/unexpand>
eller lokalt: info '(coreutils) unexpand invocation'

OVERSETTELSE

Den norske oversettelsen av denne manualsiden er laget av

Denne oversettelsen er gratis dokumentasjon; se GNU General Public License versjon 3 eller senere for opphavsrettsvilkår. Vi påtar oss INGEN ANSVAR.

Hvis du finner feil i oversettelsen av denne håndboksiden, vennligst send en e-post til <TODO>.

September 2022 GNU coreutils 9.1