Scroll to navigation

SLEEP(1) Brukerkommandoer SLEEP(1)

NAVN

sleep - delay for a specified amount of time

OVERSIKT

sleep ANTALL[SUFFIKS]...
sleep VALG

BESKRIVELSE

Ta en pause i valgt ANTALL sekunder. SUFFIKS kan være «s» for sekunder (standard), «m» for minutter, «h» for timer eller «d» for dager. ANTALL kan ha desimaler. Hvis du bruker to eller flere argumenter, varer pausen tilsvarende summen av argumentenes verdi.

Vis denne hjelpeteksten og avslutt.
Vis versjonsinformasjon og avslutt.

OPPHAVSMANN

Skrevet av Jim Meyering og Paul Eggert.

RAPPORTERING AV FEIL

Få hjelp til bruk av GNU coreutils på nett: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Rapporter oversettelsesfeil til <https://translationproject.org/team/nb.html>

OPPHAVSRETT

Copyright © 2022 Free Software Foundation, Inc. Lisens GPLv3+: GNU GPL versjon 3 eller senere <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Dette er fri programvare. Du kan endre og dele den videre. Det stilles INGEN GARANTI, i den grad dette tillates av gjeldende lovverk.

SE OGSÅ

sleep(3)

Fullstendig dokumentasjon: <https://www.gnu.org/software/coreutils/sleep>
eller lokalt: info '(coreutils) sleep invocation'

OVERSETTELSE

Den norske oversettelsen av denne manualsiden er laget av

Denne oversettelsen er gratis dokumentasjon; se GNU General Public License versjon 3 eller senere for opphavsrettsvilkår. Vi påtar oss INGEN ANSVAR.

Hvis du finner feil i oversettelsen av denne håndboksiden, vennligst send en e-post til <TODO>.

September 2022 GNU coreutils 9.1