Scroll to navigation

DATE(1) Brukerkommandoer DATE(1)

NAVN

date - print or set the system date and time

OVERSIKT

date [VALG]... [+FORMAT]
date [-u|--utc|--universal] [MMDDhhmm[[CC]YY][.ss]]

BESKRIVELSE

Display date and time in the given FORMAT. With -s, or with [MMDDhhmm[[CC]YY][.ss]], set the date and time.

Argumenter som er obligatoriske for lange valg, er også obligatoriske for korte valg.

Vis tid i henhold til formatSTRENG, i stedet for «now».
Vis tolket dato, og advar (til standardfeil) om tvilsom bruk.
Likner --date, men utfører valget på alle linjer i valgt DATOFIL.
Skriv ut dato/tid i ISO 8601-format. FORMAT=«date» for å bare skrive ut dato (standard), «hours» (timer), «minutes» (minutter), «seconds» (sekunder), eller «ns» for tid of dato med valgt presisjon. Eksempel: 2006-08-14T02:34:56-06:00.
output the available resolution of timestamps Example: 0.000000001
Skriv ut dato og klokkeslett i RFC 2822-format. Eksempel: Man, 14 aug 2006 10:34:56 +0200.
Skriv ut dato og klokkeslett i RFC 3339-format. Erstatt TIDSPES med «date», «seconds» eller «ns» for å velge presisjonsgrad. Eksempel: 2006-08-14 10:34:56+02:00
Vis når FIL ble endret sist.
Still klokka i henhold til STRENG.
Skriv ut eller still universaltid (UTC).
Vis denne hjelpeteksten og avslutt.
Vis versjonsinformasjon og avslutt.

FORMAT controls the output. Interpreted sequences are:

%%
et rent %-tegn (prosenttegn)
%a
forkortet lokalt ukedagsnavn (f.eks. «Søn»)
%A
regiontilpasset, fullstendig ukenavn (f.eks.: søndag)
%b
regiontilpasset, forkortet månedsnavn (f.eks.: jan.)
%B
regiontilpasset, fullstendig månedsnavn (f.eks.: januar)
%c
regiontilpasset dato og klokkeslett (f.eks.: to. 03. mars 2005 kl. 23.05 +0100)
%C
århundre. Likner %Y, men utelater de to siste tallene (f.eks. 20)
%d
månedsdag (f.eks. 01)
%D
dato. tilsvarer «%m/%d/%y»
%e
månedsdag, med mellomrom (tilsvarer «%_d»)
%F
fullstendig dato (tilsvarer «%+4Y-%m-%d»)
%g
siste to sifre i årstall etter ISO-ukenummer (se «%G»)
%G
år etter ISO-ukenummer. Brukes i komb. med «%V»
%h
tilsvarer «%b»
%H
time (00 … 23)
%I
time (01 … 12)
%j
dag i året (001 … 366)
%k
time, med mellomrom ( 0 … 23). Tilsvarer «%_H»
%l
time, med mellomrom ( 1 … 12). Tilsvarer «%_I»
%m
måned (01 … 12)
%M
minutt (00 … 59)
%n
linjeskift
%N
nanosekunder (000000000 … 999999999)
%p
regiontilpasset variant av AM eller PM (tomt hvis ukjent)
%P
likner «%p», men bruker små bokstaver
%q
quarter of year (1..4)
%r
regiontilpasset 12-timersklokkeslett (f.eks. 11:11:04)
%R
timer og minutter i 24-timersformat (tilsvarer «%H:%M»)
%s
seconds since the Epoch (1970-01-01 00:00 UTC)
%S
sekund (00 … 60)
%t
tabulatortegn
%T
klokkeslett (tilsvarer «%H:%M:%S»)
%u
ukedag (1 … 7; «1» betyr mandag)
%U
ukenummer i året, med søndag som første ukedag (00 … 53)
%V
ISO-ukenummer, med mandag som første ukedag (01 … 53)
%w
ukedag (0 … 6; «0» betyr søndag)
%W
ukenummer i året, med mandag som første ukedag (00 … 53)
%x
regiontilpasset datovisning (f.eks. 12. aug. 1999)
%X
regiontilpasset klokkeslett (f.eks. kl. 23.13 +0200)
%y
siste to sifre i årstall (00 … 99)
%Y
årstall
%z
+hhmm numerisk tidssone (f.eks. -0400)
%:z
+hh:mm numerisk tidssone (f.eks. -04:00)
%::z
+hh:mm:ss numerisk tidssone (f.eks. -04:00:00)
%:::z
numerisk tidssone med «:» for å velge presisjon (f.eks. -04, +05:30)
%Z
alfabetisk forkortet navn på tidssonen (f.eks. CET)

Date legger til nuller i ensifrede tidsverdier som standard. Du kan ta valg med tegnet «%», etterfulgt av et av følgende:

-
(bindestrek) ikke fyll ut felt
_
(understrek) fyll ut med mellomrom
0
(zero) fyll ut med ledende nulltegn
+
fyll ut med nuller, og legg til «+» før fremtidige år med >4 siffer
^
bruk store bokstaver hvis mulig
#
bruk omvendt bokstavstørrelse hvis mulig

Du kan velge bredde etter et valg med desimaltall, etterfulgt av en eventuell endring som enten er «E» for å bruke evt. regiontilpassede datoformat, eller «O» for å bruke evt. regiontilpassede tallformat.

EKSEMPLER

Konverter antall sekunder siden Unix-epokens start (1970-01-01 UTC) til en dato

$ date --date='@2147483647'

Show the time on the west coast of the US (use tzselect(1) to find TZ)

$ TZ='America/Los_Angeles' date

Vis lokal tid for kl. 09:00 neste fredag på vestkysten i USA

$ date --date='TZ="America/Los_Angeles" 09:00 next Fri'

DATE STRING

The --date=STRING is a mostly free format human readable date string such as "Sun, 29 Feb 2004 16:21:42 -0800" or "2004-02-29 16:21:42" or even "next Thursday". A date string may contain items indicating calendar date, time of day, time zone, day of week, relative time, relative date, and numbers. An empty string indicates the beginning of the day. The date string format is more complex than is easily documented here but is fully described in the info documentation.

OPPHAVSMANN

Skrevet af David MacKenzie.

RAPPORTERING AV FEIL

Få hjelp til bruk av GNU coreutils på nett: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Rapporter oversettelsesfeil til <https://translationproject.org/team/nb.html>

OPPHAVSRETT

Copyright © 2022 Free Software Foundation, Inc. Lisens GPLv3+: GNU GPL versjon 3 eller senere <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Dette er fri programvare. Du kan endre og dele den videre. Det stilles INGEN GARANTI, i den grad dette tillates av gjeldende lovverk.

SE OGSÅ

Fullstendig dokumentasjon: <https://www.gnu.org/software/coreutils/date>
eller lokalt: info '(coreutils) date invocation'

OVERSETTELSE

Den norske oversettelsen av denne manualsiden er laget av

Denne oversettelsen er gratis dokumentasjon; se GNU General Public License versjon 3 eller senere for opphavsrettsvilkår. Vi påtar oss INGEN ANSVAR.

Hvis du finner feil i oversettelsen av denne håndboksiden, vennligst send en e-post til <TODO>.

September 2022 GNU coreutils 9.1