Scroll to navigation

CUT(1) Brukerkommandoer CUT(1)

NAVN

cut - remove sections from each line of files

OVERSIKT

cut VALG... [FIL]...

BESKRIVELSE

Skriv ut utvalgte deler av linjer fra hver valgt FIL til standardutdata.

Hvis ingen FIL er valgt, eller hvis FIL er «-», leser programmet standard inndata.

Argumenter som er obligatoriske for lange valg, er også obligatoriske for korte valg.

Bare velg disse bytene.
Bare velg disse tegnene.
Bruk valgt SKILLEtegn i stedet for TAB.
Bare skriv ut disse feltene. Skriv også ut linjer som ikke inneholder noen skilletegn, med mindre -s er valgt.
(ignorert)
Fyll ut valgte byte, tegn eller felter.
Ikke skriv ut linjer som ikke inneholder skilletegn.
Bruk STRENG som skilletegn i utdata (inndata-skilletegnet brukes som standard).
Skill mellom linjer med NUL i stedet for linjeskift.
Vis denne hjelpeteksten og avslutt.
Vis versjonsinformasjon og avslutt.

Bare bruk ett av valgene -b, -c eller -f. Hver LISTE er satt sammen av et område, eller mange områder adskilt med komma. Valgt inndata er skrevet i samme rekkefølge som det blir lest, og blir skrevet nøyaktig én gang. Hvert område er en av følgende:

N'te byte, tegn eller felt, talt fra 1
N-
fra N'te byte, tegn eller felt, til slutten av linja
N-M
fra N'te til M'te (inklusive) byte, tegn eller felt
fra første til M'te (inklusive) byte, tegn eller felt

OPPHAVSMANN

Skrevet av David M. Ihnat, David MacKenzie og Jim Meyering.

RAPPORTERING AV FEIL

Få hjelp til bruk av GNU coreutils på nett: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Rapporter oversettelsesfeil til <https://translationproject.org/team/nb.html>

OPPHAVSRETT

Copyright © 2022 Free Software Foundation, Inc. Lisens GPLv3+: GNU GPL versjon 3 eller senere <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Dette er fri programvare. Du kan endre og dele den videre. Det stilles INGEN GARANTI, i den grad dette tillates av gjeldende lovverk.

SE OGSÅ

Fullstendig dokumentasjon: <https://www.gnu.org/software/coreutils/cut>
eller lokalt: info '(coreutils) cut invocation'

OVERSETTELSE

Den norske oversettelsen av denne manualsiden er laget av

Denne oversettelsen er gratis dokumentasjon; se GNU General Public License versjon 3 eller senere for opphavsrettsvilkår. Vi påtar oss INGEN ANSVAR.

Hvis du finner feil i oversettelsen av denne håndboksiden, vennligst send en e-post til <TODO>.

September 2022 GNU coreutils 9.1