Scroll to navigation

HEAD(1) Brugerkommandoer HEAD(1)

NAVN

head - vis den første del af filer

SYNOPSIS

head [FLAG]... [FIL]...

BESKRIVELSE

Skriv de første 10 linjer af hver FIL til standard-ud. Med mere end en FIL angivet udskrives filnavnet før hver FIL.

Hvis ingen FIL er angivet, eller FIL er -, læses fra standard-ind.

Obligatoriske argumenter til lange flag er også obligatoriske for de korte.

udskriv de første NUM byte af hver fil; med indledende "-", udskriv alle på nær de sidste NUM byte af hver fil
udskriv de første NUM linjer frem for de første %d; med indledende "-", udskriv alle på nær de sidste NUM linjer af hver fil
udskriv ikke overskrifter med filnavne først
skriv altid overskrifter med filnavne først
linjeadskiller er NUL frem for linjeskift
vis denne hjælpetekst og afslut
vis versionsinformation og afslut

NUM kan have et multiplikativt suffiks: b 512, kB 1000, K 1024, MB 1000*1000, M 1024*1024, GB 1000*1000*1000, G 1024*1024*1024 og så videre for T, P, E, Z, Y. Binært præfiks kan også bruges: KiB=K, MiB=M og så videre.

FORFATTER

Skrevet af David MacKenzie og Jim Meyering.

FEJLRAPPORTER

Hjælp til GNU coreutils på nettet:: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Rapporter oversættelsesfejl til <https://translationproject.org/team/da.html>

OPHAVSRET

Ophavsret © 2022 Free Software Foundation, Inc. Licens GPLv3+: GNU GPL version 3 eller nyere <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Dette er et frit program: du kan frit ændre og videredistribuere det. Der gives INGEN GARANTI, i den grad som loven tillader dette.

SE OGSÅ

tail(1)

Fuld dokumentation <https://www.gnu.org/software/coreutils/head>
eller lokalt tilgængelig via: info '(coreutils) head invocation'

OVERSÆTTELSE

Oversættere af denne manual til dansk Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>

Denne oversættelse er gratis dokumentation; læs GNU General Public License version 3 eller nyere for ophavsretbetingelser. Der er INGEN ANSVAR.

Hvis du støder på fejl i oversættelsen af ​​denne vejledning, skal du sende en besked til debian-l10n-danish@lists.debian.org.

september 2022 GNU coreutils 9.1