Scroll to navigation

WHO(1) Příručka uživatele WHO(1)

JMÉNO

who - vypíše, kdo je přihlášen

POUŽITÍ

who [VOLBA]... [ SOUBOR | ARG1 ARG2 ]

POPIS

Vypíše informace o aktuálně přihlášených uživatelích.

stejné jako -b -d --login -p -r -t -T -u
čas posledního spuštění systému
vypíše mrtvé procesy
výpisu předřadí řádek s popisem významu jednotlivých sloupců
print ips instead of hostnames. with --lookup, canonicalizes based on stored IP, if available, rather than stored hostname
vypíše procesy zajišťující přihlášení do systému (login)
pokusí se vyhledat jméno počítače pomocí DNS
pouze jméno počítače a uživatel přiřazený ke standardnímu vstupu
vypíše aktivní procesy, spuštěné procesem init
všechna přihlašovací jména a počet přihlášených uživatelů
vypíše aktuální runlevel
vypíše jen jméno, linku a čas (výchozí)
vypíše poslední změnu systémového času
znakem +, - nebo ? označí, zda je možné uživateli zasílat zprávy
vypíše přihlášené uživatele
stejné jako -T
stejné jako -T
vypíše návod k použití na standardní výstup a bezchybně skončí
Vypíše informaci o verzi programu a skončí

Pokud není určen SOUBOR, použije se /var/run/utmp. Časté je také použití /var/log/wtmp jako SOUBORu. Pokud nejsou určeny ARG1 a ARG2, předpokládá se -m: obvyklé jsou 'am i' nebo 'mom likes'.

AUTOR

Napsal Joseph Arceneaux, David MacKenzie a Michael Stone.

HLÁŠENÍ CHYB

On-line nápověda GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Chyby v překladu hlaste na <https://translationproject.org/team/cs.html> (česky)

COPYRIGHT

Copyright © 2022 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU GPLverze 3 nebo novější <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Toto je volné programové vybavení: můžete jej měnit a šířit. Je zcela BEZ ZÁRUKY, v rozsahu povoleném zákonem.

DALŠÍ INFORMACE

Úplná dokumentace je na <https://www.gnu.org/software/coreutils/who>
nebo dostupná lokálně skrze: info '(coreutils) who invocation'

PŘEKLAD

Překlad této příručky do češtiny vytvořili Petr Kolář <Petr.Kolar@vslib.cz> a Kamil Dudka <kdudka@redhat.com>

Tento překlad je bezplatná dokumentace; Přečtěte si GNU General Public License Version 3 nebo novější ohledně podmínek autorských práv. Neexistuje ŽÁDNÁ ODPOVĚDNOST.

Pokud narazíte na nějaké chyby v překladu této příručky, pošlete e-mail na adresu translation-team-cs@lists.sourceforge.net.

Září 2022 GNU coreutils 9.1