Scroll to navigation

vcs(4) Device Drivers Manual vcs(4)

JMÉNO

vcs, vcsa - paměť virtuální konzoly

POPIS

/dev/vcs0 je znakové zařízení s hlavním číslem 7 a vedlejším 0. Obvykle je jeho vlastníkem root.tty a jeho přístupová práva jsou 0644. Ukazuje na paměť právě zobrazené virtuální konzoly.

/dev/vcs[1-63] jsou znaková zařízení pro virtuální konzoly, mají hlavní číslo 7 a vedlejší od 1 do 63. Obvykle je jejich vlastníkem root.tty a jejich přístupová práva jsou 0644. /dev/vcsa[0-63] jsou stejné, ale používají unsigned short (byte order podle hostitele), které obsahují atributy a začínají čtyřmi bajty, které určují rozměry obrazovky a pozici kurzoru: počet řádků, sloupců, x, y. (x = y = 0 je v levém horním rohu obrazovky.)

When a 512-character font is loaded, the 9th bit position can be fetched by applying the ioctl(2) VT_GETHIFONTMASK operation (available since Linux 2.6.18) on /dev/tty[1-63]; the value is returned in the unsigned short pointed to by the third ioctl(2) argument.

Tato znaková zařízení nahrazují screendump ioctl(2) konzoly - viz ioctl_console(2), proto mohou systémoví administrátoři kontrolovat přístup pomocí přístupových práv k těmto speciálním souborům.

Speciální soubory pro prvních osm virtuálních konzol mohou být vytvořeny takto:


for x in 0 1 2 3 4 5 6 7 8; do

mknod -m 644 /dev/vcs$x c 7 $x;
mknod -m 644 /dev/vcsa$x c 7 $[$x+128]; done chown root:tty /dev/vcs*

Žádné ioctl(2) požadavky nejsou podporovány.

SOUBORY

/dev/vcs[0-63]
/dev/vcsa[0-63]

VERZE

Introduced with Linux 1.1.92.

PŘÍKLADY

Budete-li chtít udělat kopii obrazovky na třetí virtuální konzole, stačí se přepnout například na první konzolu a napsat


cat /dev/vcs3 >foo

Avšak pozor, výstup neobsahuje znaky nového řádku, proto je nutné výstup nějak zpracovat, např. pomocí


fold -w 81 /dev/vcs3 | lpr

nebo pomocí "geniálního"


setterm -dump 3 -file /proc/self/fd/1

Zařízení /dev/vcsa0 se používá pro podporu Braillova písma.

Tento program zobrazí znak a obrazovkové atributy na místě kurzoru na druhé virtuální konzole a potom tam změní barvu pozadí:

#include <unistd.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <fcntl.h>
#include <sys/ioctl.h>
#include <linux/vt.h>
int
main(void)
{

int fd;
char *device = "/dev/vcsa2";
char *console = "/dev/tty2";
struct {unsigned char lines, cols, x, y;} scrn;
unsigned short s;
unsigned short mask;
unsigned char attrib;
int ch;
fd = open(console, O_RDWR);
if (fd < 0) {
perror(console);
exit(EXIT_FAILURE);
}
if (ioctl(fd, VT_GETHIFONTMASK, &mask) < 0) {
perror("VT_GETHIFONTMASK");
exit(EXIT_FAILURE);
}
(void) close(fd);
fd = open(device, O_RDWR);
if (fd < 0) {
perror(device);
exit(EXIT_FAILURE);
}
(void) read(fd, &scrn, 4);
(void) lseek(fd, 4 + 2*(scrn.y*scrn.cols + scrn.x), SEEK_SET);
(void) read(fd, &s, 2);
ch = s & 0xff;
if (s & mask)
ch |= 0x100;
attrib = ((s & ~mask) >> 8);
printf("ch=%#03x attrib=%#02x\n", ch, attrib);
s ^= 0x1000;
(void) lseek(fd, -2, SEEK_CUR);
(void) write(fd, &s, 2);
exit(EXIT_SUCCESS); }

DALŠÍ INFORMACE

ioctl_console(2), tty(4), ttyS(4), gpm(8)

PŘEKLAD

Překlad této příručky do španělštiny vytvořili Pavel Heimlich <tropikhajma@gmail.com>

Tento překlad je bezplatná dokumentace; Přečtěte si GNU General Public License Version 3 nebo novější ohledně podmínek autorských práv. Neexistuje ŽÁDNÁ ODPOVĚDNOST.

Pokud narazíte na nějaké chyby v překladu této příručky, pošlete e-mail na adresu translation-team-cs@lists.sourceforge.net.

5. února 2023 Linux man-pages 6.03