Scroll to navigation

MD5SUM(1) Příručka uživatele MD5SUM(1)

JMÉNO

md5sum - počítá a kontroluje kontrolní MD5 součty

POUŽITÍ

md5sum [VOLBA]... [SOUBOR]...

POPIS

Vypíše nebo zkontroluje MD5 (128-bitové) kontrolní součty.

Pokud není zadán SOUBOR, nebo pokud je nastaven na -, je čten standartní vstup.

čte soubory v binárním módu
porovnává součty se zadanými v SOUBORECH
vytvoří kontrolní součet ve stylu BSD
čte soubory v textovém módu (standartně)
každý výstupní řádek zakončí znakem NUL namísto znakem nového řádku a vypne escapování názvů souborů

Následujících pět přepínačů je užitečných pouze při ověřování kontrolních součtů:

neselže ani nehlásí stav u chybějících souborů
nevypisuje OK u každého úspěšně ověřeného souboru
nevypisuje nic, úspěšnost značí návratový kód
vrátí nenulový kód při chybně formátovaném řádku součtu
upozorňuje na chybně formátované řádky součtů
vypíše návod k použití na standardní výstup a bezchybně skončí
Vypíše informaci o verzi programu a skončí

The sums are computed as described in RFC 1321. When checking, the input should be a former output of this program. The default mode is to print a line with: checksum, a space, a character indicating input mode ('*' for binary, ' ' for text or where binary is insignificant), and name for each FILE.

Poznámka: Na GNU systémech není rozdílu mezi binárním a textovým režimem.

CHYBY

Do not use the MD5 algorithm for security related purposes. Instead, use an SHA-2 algorithm, implemented in the programs sha224sum(1), sha256sum(1), sha384sum(1), sha512sum(1), or the BLAKE2 algorithm, implemented in b2sum(1)

AUTOR

Napsal Ulrich Drepper, Scott Miller a David Madore.

HLÁŠENÍ CHYB

On-line nápověda GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Chyby v překladu hlaste na <https://translationproject.org/team/cs.html> (česky)

COPYRIGHT

Copyright © 2022 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU GPLverze 3 nebo novější <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Toto je volné programové vybavení: můžete jej měnit a šířit. Je zcela BEZ ZÁRUKY, v rozsahu povoleném zákonem.

DALŠÍ INFORMACE

cksum(1)

Úplná dokumentace je na <https://www.gnu.org/software/coreutils/md5sum>
nebo dostupná lokálně skrze: info '(coreutils) md5sum invocation'

PŘEKLAD

Překlad této příručky do češtiny vytvořili Kamil Dudka <kdudka@redhat.com>

Tento překlad je bezplatná dokumentace; Přečtěte si GNU General Public License Version 3 nebo novější ohledně podmínek autorských práv. Neexistuje ŽÁDNÁ ODPOVĚDNOST.

Pokud narazíte na nějaké chyby v překladu této příručky, pošlete e-mail na adresu translation-team-cs@lists.sourceforge.net.

Září 2022 GNU coreutils 9.1