Scroll to navigation

SIGSETOPS(3) Library Functions Manual SIGSETOPS(3)

JMÉNO

sigemptyset, sigfillset, sigaddset, sigdelset, sigismember - operace POSIXu se sadami signálů

KNIHOVNA

Standardní knihovna C (libc, -lc)

POUŽITÍ

#include <signal.h>
int sigemptyset(sigset_t *set);
int sigfillset(sigset_t *set);
int sigaddset(sigset_t *set, int signum);
int sigdelset(sigset_t *set, int signum);
int sigismember(const sigset_t *set, int signum);

Požaduje množinu testovacích maker pro glibc (viz feature_test_macros(7)):

sigemptyset(), sigfillset(), sigaddset(), sigdelset(), sigismember():


_POSIX_C_SOURCE

POPIS

These functions allow the manipulation of POSIX signal sets.

Funkce sigemptyset() inicializuje sadu signálů set na prázdnou (všechny signály jsou z ní vyloučeny).

Funkce sigfillset() zařadí do sady set všechny signály.

Funkce sigaddset() a sigdelset() slouží k přidání, respektive vymazání signálu signum ze sady set.

Funkce sigismember() testuje, je-li signál signum zahrnut do sady set.

Objekty typu sigset_t musí být inicializovány voláním buď sigemptyset() nebo sigfillset() před tím než budou zaslány funkcím sigaddset(), sigdelset() a sigismember() nebo jiným glibc funkcím popsaným níže (sigsemptyset(), sigandset() a sigorset()). Výsledek není definován pokud toto není provedeno.

NÁVRATOVÉ HODNOTY

Funkce sigemptyset(), sigfillset(), sigaddset() a sigdelset vracejí nulu při úspěšném průběhu a -1 při chybě.

Funkce sigismember() vrací 1, je-li signál signum v sadě set, 0 pokud v ní není, a -1 při chybě.

On error, these functions set errno to indicate the error.

CHYBOVÉ STAVY

Parametr signum není platné číslo signálu.

ATRIBUTY

Vysvětlení pojmů použitých v této části viz attributes(7).

Rozhraní Atribut Hodnota
sigemptyset(), sigfillset(), sigaddset(), sigdelset(), sigismember(), sigisemptyset(), sigorset(), sigandset() Thread safety MT-Safe

STANDARDY

POSIX.1-2001, POSIX.1-2008.

POZNÁMKY

When creating a filled signal set, the glibc sigfillset() function does not include the two real-time signals used internally by the NPTL threading implementation. See nptl(7) for details.

glibc extensions

Pokud je definováno _GNU_SOURCE feature test makro pak jsou v hlavičkovém souboru <signal.h> k dispozici další tři funkce pro manipulaci signálových množin:

int sigisemptyset(const sigset_t *set);
int sigorset(sigset_t *dest, const sigset_t *left,
       const sigset_t *right);
int sigandset(sigset_t *dest, const sigset_t *left,
       const sigset_t *right);

sigisemptyset() vrací 1 pokud je množina set prázdná, jinak vrací 0.

sigorset() places the union of the sets left and right in dest. sigandset() places the intersection of the sets left and right in dest. Both functions return 0 on success, and -1 on failure.

Tyto funkce jsou nestandardní (několik dalších systémů poskytuje podobné funkce) a proto by tyto funkce neměly být používány v přenositelných aplikacích.

DALŠÍ INFORMACE

sigaction(2), sigpending(2), sigprocmask(2), sigsuspend(2)

PŘEKLAD

Překlad této příručky do španělštiny vytvořili Marek Kubita <Kubitovi@mbox.lantanet.cz> a Pavel Heimlich <tropikhajma@gmail.com>

Tento překlad je bezplatná dokumentace; Přečtěte si GNU General Public License Version 3 nebo novější ohledně podmínek autorských práv. Neexistuje ŽÁDNÁ ODPOVĚDNOST.

Pokud narazíte na nějaké chyby v překladu této příručky, pošlete e-mail na adresu translation-team-cs@lists.sourceforge.net.

5. února 2023 Linux man-pages 6.03