Scroll to navigation

REPQUOTA(8) System Manager's Manual REPQUOTA(8)

NAZWA

repquota - podsumowanie kwot dyskowych dla systemu plików

SKŁADNIA

/usr/sbin/repquota [ -vsug ] [ -t | -n ] [ -F nazwa-formatu ] system-plików...
/usr/sbin/repquota [ -avtsug ] [ -t | -n ] [ -F nazwa-formatu ]

OPIS

Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!
repquota wypisuje raport z podsumowaniem zużycia miejsca na dysku i kwoty dyskowe dla zadanych systemów plików. Dla każdego użytkownika wypisywana jest aktualna liczba plików i ilość miejsca (w kilobajtach), jak również ewentualne kwoty utworzone przy pomocy edquota(8).

OPCJE

-a
Pokazanie raportu ze wszystkich systemów plików wymienionych w /etc/mtab jako do odczytu i zapisu (read-write), oraz kwoty na nich.
-v
Pokazanie wszystkich kwot, nawet jeśli nie ma zużycia zasobów. Bardziej "gadatliwy" sposób wypisywania informacji z pliku kwot.
-t
Skracanie nazw użytkowników i grup dłuższych niż 9 znaków. Wynik jest bardziej czytelny niż normalny, gdy takie nazwy występują.
-n
Nie zamienianie identyfikatorów użytkowników i grup na nazwy. Może to znacznie przyspieszyć wypisywanie informacji.
-s
Próba podawania zużytego miejsca, zużytych i-węzłów i ograniczeń w jednostkach bardziej odpowiednich niż domyślne.
-F nazwa-formatu
Podawanie kwot według podanego formatu (tzn. nie jest wykonywana autodetekcja formatu). Dozwolone są następujące nazwy formatów: vfsold (wersja 1 kwot), vfsv0 (wersja 2 kwot), rpc (kwoty na NFS), xfs (kwoty na systemie plików XFS)
-g
Pokazanie kwot grup.
-u
Pokazanie kwot użytkowników. Jest to zachowanie domyślne.
Tylko superużytkownik może przeglądać nie swoje kwoty.

PLIKI

aquota.user i aquota.group
pliki kwot dyskowych umieszczone w głównym katalogu systemu plików (wersja 2 kwot, systemy plików inne niż XFS)
quota.user i quota.group
pliki kwot dyskowych umieszczone w głównym katalogu systemu plików (wersja 1 kwot, systemy plików inne niż XFS)
/etc/mtab
domyślne systemy plików
/etc/passwd
domyślny zbiór użytkowników
/etc/group
domyślny zbiór grup

ZOBACZ TAKŻE

quota(1), quotactl(2), edquota(8), quotacheck(8), quotaon(8)

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:
man --locale=C 8 repquota
Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.
4th Berkeley Distribution