Scroll to navigation

MEM(4) Podręcznik programisty Linuksa MEM(4)

NAZWA

mem, kmem, port - pamięć systemowa, pamięć jądra i porty systemowe

OPIS

mem jest plikiem urządzenia znakowego, który jest obrazem całej pamięci głównej komputera. Może być używany na przykład do badania (a nawet poprawiania) systemu.
Adresy bajtów w mem interpretuje się jako fizyczne adresy pamięci. Odwołania do nieistniejących miejsc w pamięci spowodują, że będą zwracane błędy.
Badanie i poprawianie pamięci przy ustawionych bitach tylko-odczyt lub tylko-zapis najprawdopodobniej doprowadzi do niespodziewanych wyników.
Najczęściej jest tworzony w następujący sposób:
 
mknod -m 660 /dev/mem c 1 1
 
chown root:kmem /dev/mem
Plik kmem jest tym samym, co mem, z tym wyjątkiem, że zamiast pamięci fizycznej udostępniana jest wirtualna pamięć jądra.
Najczęściej jest tworzony w następujący sposób:
 
mknod -m 640 /dev/kmem c 1 2
 
chown root:kmem /dev/kmem
Plik port jest zbliżony do mem, ale udostępniane są porty wejścia/wyjścia.
Najczęściej jest tworzony w następujący sposób:
 
mknod -m 660 /dev/port c 1 4
 
chown root:mem /dev/port

PLIKI

/dev/mem
 
/dev/kmem
 
/dev/port

ZOBACZ TAKŻE

mknod(1), chown(1), ioperm(2)

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 3.40 projektu Linux man-pages. Opis projektu oraz informacje dotyczące zgłaszania błędów można znaleźć pod adresem http://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Paweł Olszewski (PTM) <alder@amg.net.pl> i Robert Luberda <robert@debian.org>.
Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 3.40 oryginału.
1992-11-21 Linux