Scroll to navigation

NICE(1) Polecenia użytkownika NICE(1)

NAZWA

nice - uruchamia program ze zmodyfikowanym priorytetem planisty

SKŁADNIA

nice [OPCJA] [POLECENIE [ARGUMENT]...]

OPIS

Uruchamia POLECENIE ze zmodyfikowanym priorytetem, co wpływa na priorytet przydzielenia czasu procesora. Bez podania POLECENIA wyświetla bieżący priorytet. Priorytet może przyjmować wartości od -20 (najwyższy priorytet) do 19 (najniższy).
-n, --adjustment=N
dodaje liczbę całkowitą N do priorytetu (domyślnie 10)
--help
wyświetla ten tekst i kończy pracę
--version
wyświetla informacje o wersji i kończy działanie
UWAGA: aktualnie używana powłoka może posiadać swoją wersję nice, która z reguły przesłania wersję opisaną w niniejszym podręczniku. Proszę zapoznać się z dokumentacją używanej powłoki, aby dowiedzieć się szczegółów o obsługiwanych opcjach. Aby wywołać opisaną tu wersję, można użyć polecenia env tzn. env nice ....

AUTOR

Napisane przez Davida MacKenzie.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

Zgłoszenia błędów w nice proszę wysyłać (po angielsku) na adres bug-coreutils@gnu.org
 
Strona internetowa GNU coreutils: <http://www.gnu.org/software/coreutils/>
 
Ogólna pomoc dotycząca oprogramowania GNU: <http://www.gnu.org/gethelp/>
 
Zgłoszenia błędów w tłumaczeniu nice proszę wysyłać na adres <http://translationproject.org/team/pl.html>

PRAWA AUTORSKIE

Copyright © 2011 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej <http://gnu.org/licenses/gpl.html>.
 
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

ZOBACZ TAKŻE

nice(2)
Pełna dokumentacja nice jest dostępna w formacie Texinfo. Jeśli programy info i nice są poprawnie zainstalowane, to polecenie
info coreutils 'nice invocation'
powinno dać dostęp do pełnego podręcznika.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Przemek Borys (PTM) <pborys@dione.ids.pl>, Wojtek Kotwica (PTM) <wkotwica@post.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>.
Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 8.13 oryginału.
wrzesień 2011 GNU coreutils 8.12.197-032bb