Scroll to navigation

MINGETTY(8) Podręcznik programisty linuksowego MINGETTY(8)

NAZWA

mingetty - minimalne getty dla konsol

SKŁADNIA

mingetty [--noclear] [--long-hostname] tty

OPIS

Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!
mingetty jest minimalnym getty dla użytku na wirtualnych konsolach. W przeciwieństwie do agetty(8), mingetty nie nadaje się do obsługi linii szeregowych. Dla tego celu polecam używać mgetty(8).

OPCJE

--noclear
Nie czyść ekranu przed poproszeniem o nazwę użytkownika (normalnie ekran jest czyszczony).
--long-hostname
Domyślnie nazwa hosta jest drukowana tylko do pierwszej kropki. Po włączeniu tej opcji, pokazywany jest pełny tekst gethostname(2).

ISSUE ESCAPES

mingetty rozpoznaje następujące sekwencje specjalne, które można osadzić w pliku /etc/issue:
\d
wstaw bieżący dzień (czas lokalny),
\l
wstaw linię na której działa mingetty,
\m
wstawia architekturę maszyny (uname -m),
\n
wstawia sieciową nazwę węzła maszyny (uname -n),
\o
wstawia nazwę domeny,
\r
wstawia wydanie systemu operacyjnego (uname -r),
\t
wstawia czas bieżący (lokalny),
\s
wstawia nazwę systemu operacyjnego,
\u oraz \U
liczba użytkowników, którzy są aktualnie zalogowani. \U wstawia " n users", podczas gdy \u wstawia tylko " n".
\v
wstawia wersję systemu operacyjnego (uname -v).

PRZYKŁAD

Tekst " Linux eos i386 #1 Tue Mar 19 21:54:09 MET 1996" można stworzyć, wstawiając do /etc/issue "\s \n \m \v".

PLIKI

/etc/issue, /var/run/utmpx.

ZOBACZ TAKŻE

mgetty(8), agetty(8).

AUTOR

Copyright © 1996 Florian La Roche <florian@suse.de> lub <florian@jurix.jura.uni-sb.de>. Strona podręcznika napisana przez Davida Frey'a <David.Frey@eos.lugs.ch> i Floriana La Roche.

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:
man --locale=C 8 mingetty
Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.
6 kwietnia 1996 Debian-Local