Scroll to navigation

MAILADDR(7) Podręcznik użytkownika Linuksa MAILADDR(7)

NAZWA

mailaddr - opis adresowania poczty

OPIS

Ta strona daje krótkie wprowadzenie do adresów pocztowych SMTP, używanych w internecie. Adresy te mają ogólny format

uzytkownik@domena
gdzie domena jest hierarchiczną, oddzieloną kropkami listą poddomen. Na przykład poniższe adresy są prawidłowymi formami tego samego adresu:

eric@monet.berkeley.edu
 

Eric Allman <eric@monet.berkeley.edu>
 

eric@monet.berkeley.edu (Eric Allman)
Część domenowa ("monet.berkeley.edu") jest domeną akceptującą pocztę. Może być nazwą serwera, i w przeszłości często nią była, lecz nie musi. Część domenowa nie jest wrażliwa na wielkość liter.
Część lokalna ("eric") zwykle jest nazwą użytkownika, lecz jej znaczenie jest zdefiniowane przez lokalne oprogramowanie. Jest czasem wrażliwa na wielkość liter, lecz zwykle nie jest. Jeśli część lokalna wygląda jak śmieci, to zwykle jest tak z powodu bramkowania między wewnętrznymi systemami e-mail sieci, oto przykłady:

"nazwisko/admd=telemail/c=us/o=hp/prmd=hp"@gdzies.tam
 

UZYTKOWNIK%COS@gdzies.tam
 

komputer!komputer!nazwa@gdzies.tam
 

I2461572@gdzies.tam
Są to odpowiednio: bramka X.400, bramka do wewnętrznego systemu pocztowego, który nie ma właściwego wsparcia internetowego, bramka UUCP, a ostatnie jest tylko nudną polityką przydzielania nazw użytkownika.
Część imienia i nazwiska ("Eric Allman") może zostać albo umieszczona na początku, poza <>, lub na końcu w () (mówiąc konkretnie, te konwencje nie są identyczne, lecz różnica wykracza poza tę stronę). Nazwa może wymagać zacytowania przy pomocy "" jeśli zawiera określone znaki, np. ".":

"Eric P. Allman" <eric@monet.berkeley.edu>

Skracanie.

Wiele systemów pocztowych umożliwia użytkownikom skracanie nazwy domeny. Na przykład, użytkownicy berkeley.edu mogą użyć "eric@monet" aby wysłać pocztę do Erica Allmana. To zachowanie jest przestarzałe. Czasem działa, lecz nie należy na nim polegać.

Adresy trasowane.

Pod pewnymi warunkami, może być konieczne trasowanie wiadomości poprzez wiele serwerów, aby dostarczyć ją do miejsca przeznaczenia. Adresy pokazujące te trasy są nazywane "adresami trasowanymi" (route-addrs). Używają składni:

<@serwera,@serwerb:uzytkownik@serwerc>
Określa to, że wiadomość powinna być przesłana do serwera a, potem do serwera b, a na koniec do serwera c. Niektóre hosty ignorują adresy trasowane i wysyłają bezpośrednio do serwera c.
Adresy trasowane są obecnie bardzo rzadkie. Zdarzają się niekiedy w starych archiwach pocztowych. Generalnie można ignorować wszystko poza częścią "uzytkownik@serwerc" adresu, aby określić właściwego wysyłającego.

Postmaster.

Każdy serwer powinien mieć użytkownika, lub alias "postmaster", do którego zgłaszane są problemy pocztowe. Adres "postmaster" nie jest wrażliwy na wielkość liter.

PLIKI

/etc/aliases
 
~/.forward

ZOBACZ TAKŻE

binmail(1), mail(1), mconnect(1), aliases(5), forward(5), sendmail(8), vrfy(8)
 
RFC 2822 (Internet Message Format)

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 3.40 projektu Linux man-pages. Opis projektu oraz informacje dotyczące zgłaszania błędów można znaleźć pod adresem http://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Przemek Borys (PTM) <pborys@dione.ids.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>.
Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 3.40 oryginału.
15-09-2004 4.2 Berkeley Distribution