Scroll to navigation

INITSCRIPT(5) Podręcznik administratora systemu Linux INITSCRIPT(5)

NAZWA

initscript - skrypt wykonujący polecenia zawarte w inittab

SKŁADNIA

/bin/sh /etc/initscript id poziom działanie proces

OPIS

Jeśli w systemie znajduje się skrypt /etc/initscript, init spróbuje nim wykonać polecenia zawarte w inittab. Można go wykorzystać np. do ustawienia domyślnych wartości ulimit i umask dla każdego procesu.

PRZYKŁADY

Poniżej znajduje się przykładowy skrypt startowy, który mógł zostać zainstalowany w systemie jako /etc/initscript.sample.
 
# # initscript Wykonywany przez init(8) dla każdego wywołanego # przez niego programu w ten sposób: # # /bin/sh /etc/initscript <id> <poziom> <działanie> <proces> #
# Ustawiamy bezpieczną wartość umask i ustawiamy zrzuty rdzenia: umask 022 ulimit -c 2097151 PATH=/bin:/sbin:/usr/bin:/usr/sbin export PATH
# Zwiększamy twardy limit deskryptora pliku dla wszystkich # procesów do 8192. Miękki limit wciąż wynosi 1024, jednak każdy # nieuprzywilejowany proces może zwiększyć swój miękki limit aż do # wartości twardego limitu za pomocą "ulimit -Sn xxx" # (niezbędne jest jądro 2.2.13 lub nowsze) ulimit -Hn 8192
# Wykonujemy program. eval exec "$4"
 

UWAGI

Skrypt nie jest zaprojektowany jako skrypt startowy dla demonów itp. Nie ma on nic wspólnego ze skryptami w stylu rc.local. Jest to po prostu skrypt obsługujący rzeczy wykonywane z /etc/inittab. Własne eksperymentowanie z opisywanym skryptem może spowodować problemy z (ponownym) uruchomieniem systemu.

PLIKI

/etc/inittab, /etc/initscript.

AUTOR

Miquel van Smoorenburg ,<miquels@cistron.nl>

ZOBACZ TAKŻE

init(8), inittab(5).

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: pierwotny autor nieznany i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>.
Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 2.88 oryginału.
10 lipca 2003