Scroll to navigation

GROUP(5) Podręcznik programisty Linuksa GROUP(5)

NAZWA

group - plik grup użytkowników

OPIS

Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!
/etc/group jest plikiem w formacie ASCII, definiującym grupy, do których należą użytkownicy. Każdy wpis zajmuje jedną linię następującej postaci:
 
nazwa_grupy:hasło:GID:lista_użytkowników
 
Oto opisy poszczególnych pól:
nazwa_grupy
nazwa grupy, do której należą użytkownicy.
password
(zaszyfrowane) hasło dostępu do grupy. Jeżeli to pole jest puste, hasło nie jest wymagane.
GID
numeryczny identyfikator grupy.
lista_użytkowników
rozdzielone przecinkami nazwy wszystkich użytkowników, należących do grupy.

PLIKI

/etc/group

ZOBACZ TAKŻE

login(1), newgrp(1), passwd(5)

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:
man --locale=C 5 group
Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.
1992-12-29 Linux