Scroll to navigation

STRSIGNAL(3) Podręcznik Programisty Linuksa STRSIGNAL(3)

NAZWA

strsignal - zwraca napis opisujący sygnał

SKŁADNIA

#define _GNU_SOURCE
 
#include <string.h>
 
char *strsignal(int sig);
 
extern const char * const sys_siglist[];

OPIS

Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!
Funkcja strsignal() zwraca łańcuch opisujący numer sygnału przekazany w argumencie sig. Łańcuch może być używany tylko do następnego wywołania funkcji strsignal().
Tablica sys_siglist przechowuje łańcuchy opisujące sygnały poindeksowane według numerów sygnałów. O ile jest to możliwe, należy raczej korzystać z funkcji strsignal(), niż z bezpośredniego dostępu do tej tablicy.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Funkcja strsignal() zwraca odpowiedni łańcuch opisu lub komunikat o nieznanym sygnale, gdy numer sygnału jest błędny. W niektórych systemach (ale nie w Linuksie), dla błędnego numeru sygnału może zostać zwrócony, zamiast komunikatu, wskaźnik o wartości NULL.

ZGODNE Z

Funkcja ta nie wchodzi w skład żadnego standardu. Można ją jednak znaleźć w systemach linuksowych i niektórych systemach uniksowych (np. w Solarisie).

ZOBACZ TAKŻE

psignal(3), strerror(3)

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:
man --locale=C 3 strsignal
Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.
1999-02-08 GNU