Scroll to navigation

GETRPCENT(3) Library Functions Manual GETRPCENT(3)

NAZWA

getrpcent, getrpcbyname, getrpcbynumber - odcztanie wpisu dotyczącego RPC

SKŁADNIA

#include <netdb.h>
struct rpcent *getrpcent()
struct rpcent *getrpcbyname(name)
char *name;
struct rpcent *getrpcbynumber(number)
int number;
setrpcent (stayopen)
int stayopen;
endrpcent ()

OPIS

Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!
Funkcje getrpcent(), getrpcbyname() i getrpcbynumber() zwracają wskaźnik do obiektu o podanej niżej strukturze, zawierającego pola otrzymane w wyniku rozłożenia linii bazy danych programów RPC /etc/rpc.
struct	rpcent {
	char	*r_name;	/* nazwa serwera dla programu RPC */
	char	**r_aliases;	/* lista aliasów */
	long	r_number;	/* numer programu RPC */
};
Polami tej struktury są:
r_name
Nazwa serwera dla danego programu RPC.
r_aliases
Zakończona zerem lista alternatywnych nazw tego programu RPC.
r_number
Numer programu RPC dla danej usługi.
getrpcent() odczytuje następną linię pliku, otwierając go, jeśli jest to potrzebne.
setrpcent() otwiera i przewija plik. Jeśli flaga stayopen ma wartość niezerową, to plik sieciowej bazy danych nie będzie zamykany po każdym wywołaniu getrpcent() (ani bezpośrednim, ani pośrednim - poprzez wywołanie jednej z pozostałych funkcji “getrpc” ).
endrpcent zamyka plik.
getrpcbyname() i getrpcbynumber() przeszukują sekwencyjnie plik, zaczynając od jego początku, aż do napotkania pasującej nazwy lub numeru programu RPC, albo do napotkania końca pliku.

PLIKI

/etc/rpc

ZOBACZ TAKŻE

rpc(5), rpcinfo(8), ypserv(8)

DIAGNOSTYKA

W przypadku błędu lub napotkania końca pliku, zwracany jest wskaźnik NULL.

BŁĘDY

Wszystkie informacje są umieszczane w statycznym obszarze pamięci, zatem muszą zostać skopiowane, jeśli mają być zachowane.

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:
man --locale=C 3 getrpcent
Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.
1987-12-14