Scroll to navigation

FTIME(3) Podręcznik programisty Linuksa FTIME(3)

NAZWA

ftime - zwraca datę i czas

SKŁADNIA

#include <sys/timeb.h>
 
int ftime(struct timeb *tp);

OPIS

Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!
Zwraca biężącą datę i aktualny czas w tp, które jest zdefiniowane następująco:
 

struct timeb {
	time_t   time;
	unsigned short millitm;
	short    timezone;
	short    dstflag;
};

time jest tu liczbą sekund od początku epoki, millitm jest liczbą milisekund od chwili time sekund od początku epoki, timezone jest przesunięciem czasu dla lokalnej strefy czasowej, mierzonym w minutach w kierunku na zachód od Greenwich, a dstflag jest znacznikiem, który, jeśli jeśli ma wartość niezerową, wskazuje czy w danej części roku obowiązuje lokalnie czas letni.
Obecnie zawartość pól timezone i dstflag nie jest określona.

WAROŚĆ ZWRACANA

Funkcja ta zawsze zwraca 0.

BŁĘDY

Funkcja ta jest przestarzała. Nie należy jej używać. Jeśli wystarczy czas w sekundach, można używać time(2); gettimeofday(2) podaje mikrosekundy; clock_gettime(3) podaje nanosekundy, lecz nie jest jeszcze powszechnie dostępna.
Pod libc4 i libc5 pole millitm jest znaczące, lecz wczesne wersje glibc2 miały błąd i zwracały tam 0; glibc 2.1.1 zachowuje sie znowu prawidłowo.

HISTORIA

Funkcja ftime() pojawiła się w 4.2BSD.

ZGODNE Z

BSD 4.2, POSIX 1003.1-2001.

ZOBACZ TAKŻE

gettimeofday(2), time(2)

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:
man --locale=C 3 ftime
Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.
2001-12-14 Linux