Scroll to navigation

FPUTWS(3) Podręcznik programisty Linuksa FPUTWS(3)

NAZWA

fputws - zapisanie łańcucha szerokich znaków do strumienia FILE

SKŁADNIA

#include <wchar.h>
 
int fputws(const wchar_t *ws, FILE *stream);

OPIS

Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!
Funkcja fputws jest szerokoznakowym odpowiednikiem funkcji fputs. Zapisuje ona do stream łańcuch szerokich znaków o początku wskazywanym przez ws, aż do, ale z wyłączeniem, kończącego znaku L'\0'.
Informacje o nieblokującym odpowiedniku znajdują się w unlocked_stdio(3).

WARTOŚĆ ZWRACANA

Funkcja fputws zwraca nieujemną liczbę całkowitą, gdy nie wystąpił błąd, a -1 aby zasygnalizować wystąpienie błędu.

ZGODNE Z

ISO/ANSI C, UNIX98

UWAGI

Zachowanie fputws zależy od ustawienia kategorii LC_CTYPE aktualnego locale.
W przypadku nieprzekazania dodatkowych informacji przy wywołaniu fopen, ozsądne jest oczekiwanie, że fputws faktycznie zapisze wielobajtowy ciąg odpowiadający łańcuchowi szerokich znaków ws.

ZOBACZ TAKŻE

fputwc(3) unlocked_stdio(3)

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:
man --locale=C 3 fputws
Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.
1999-07-25 GNU