Scroll to navigation

PUTS(3) Podręcznik programisty Linuksa PUTS(3)

NAZWA

fputc, fputs, putc, putchar, puts - wyprowadzanie znaków i łańcuchów

SKŁADNIA

#include <stdio.h>
 
int fputc(int c, FILE *stream);
int fputs(const char *s, FILE *stream);
int putc(int c, FILE *stream);
int putchar(int c);
int puts(const char *s);

OPIS

Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!
fputc() zapisuje znak c, rzutowany na unsigned char, do strumienia stream.
fputs() zapisuje łańcuch s do strumienia stream, pomijając kończące '\0'.
putc() jest równoważne fputc() poza tym, że może być zaimplementowane jako makro, które przetwarza wyrażenie stream więcej niż raz.
putchar(c); jest równoważny putc(c,stdout).
puts() zapisuje łańcuch s oraz kończący znak nowej linii do stdout.
Wywołania opisanych tu funkcji dla danego strumienia wyjściowego można mieszać pomiędzy sobą, jak też można je mieszać z wywołaniami innych funkcji wyjściowych z biblioteki stdio, dla tego samego strumienia wyjściowego.
Informacje o nieblokujących odpowiednikach znajdują się w unlocked_stdio(3).

WARTOŚĆ ZWRACANA

fputc(), putc() i putchar() zwracają znak, zapisany jako unsigned char, rzutowany na int lub EOF w przypadku błędu.
puts() i fputs() zwracają liczbę nieujemną w przypadku pomyślnego zakończenia, a EOF w przypadku błędu.

ZGODNE Z

ANSI - C, POSIX.1

BŁĘDY

Nie radzi się łączyć wywołań funkcji wyjściowych z biblioteki stdio z niskopoziomowymi wywołaniami write() dla tego samego deskryptora pliku stowarzyszonego z tym samym strumieniem wyjściowym. Wyniki takich działań są niezdefiniowane i bardzo prawdopodobne, że będą się różnić od oczekiwanych.

ZOBACZ TAKŻE

write(2), ferror(3), fopen(3), fseek(3), fwrite(3), gets(3), scanf(3), unlocked_stdio(3)

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:
man --locale=C 3 puts
Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.
1993-04-04 GNU