Scroll to navigation

dpkg-trigger(1) użytki dpkg dpkg-trigger(1)

NAZWA

dpkg-trigger - program pomocniczy wyzwalaczy dla pakietów

SKŁADNIA

dpkg-trigger [opcja...] nazwa-wyzwalacza
 
dpkg-trigger [opcja...] polecenie

OPIS

dpkg-trigger jest narzędziem, które pozwala jawnie aktywować wyzwalacze oraz sprawdza wsparcie dla nich w uruchomionym dpkg.
Może być użyte przez skrypty opiekuna pakietu w sytuacjach złożonych i obłożonych warunkami, gdy wyzwalacze plikowe lub dyrektywy activate z pliku kontrolnego triggers są niewystarczające. Może być również użyte do testowania oraz przez administratorów systemu (proszę zauważyć, że same wyzwalacze nie będą uruchamiane przez dpkg-trigger).
Nierozpoznana składnia nazwy wyzwalacza stanowi błąd dla dpkg-trigger.

POLECENIA

--check-supported
Sprawdza czy uruchomione dpkg obsługuje wyzwalacze (zwykle wywoływane ze skryptu postinst). Program kończy się z kodem 0, jeśli uruchamiane jest dpkg wspierające wyzwalacze, lub z kodem 1 i komunikatem błędu na stderr w przeciwnym wypadku. Jednak normalnie lepiej jest po prostu aktywować potrzebny wyzwalacz, używając dpkg-trigger.
-?, --help
Wyświetla informację o użytkowaniu i kończy działanie.
--version
Wyświetla informację o wersji i pomyślnie kończy działanie.

OPCJE

--admindir=katalog
Zmienia położenie bazy danych dpkg. Domyślnie jest to /var/lib/dpkg.
--by-package=pakiet
Wymuszenie pakietu oczekującego na wyzwalacz. Normalnie ustawiane przez dpkg w zmiennej środowiskowej DPKG_MAINTSCRIPT_PACKAGE skryptu opiekuna pakietu, wskazując nazwę pakietu, do którego należy skrypt (jest to wartość używana domyślnie).
--no-await
Ta opcja zapewnia, że wywołujący pakiet T (jeśli jest) nie potrzebuje oczekiwać na przetworzenie tego wyzwalacza. Tzw. "zainteresowane" pakiet(y) I nie będą dodane do listy pakietów oczekujących na przetworzenie wyzwalacza dla T, a status T nie zostanie zmieniony. Można uważać T za zainstalowany, mimo że pakiet(y) I wyzwalacz mógł jeszcze nie zostać przetworzony.
--no-act
Tylko test - bez wykonywania żadnych zmian.

ŚRODOWISKO

DPKG_ADMINDIR
Jeśli jest ustawiona i nie użyto opcji --admindir, będzie używana jako katalog danych dpkg.

ZOBACZ TAKŻE

dpkg(1), deb-triggers(5), /usr/share/doc/dpkg-dev/triggers.txt.gz.

TŁUMACZE

Piotr Roszatycki <dexter@debian.org>, 1999
 
Bartosz Feński <fenio@debian.org>, 2004-2005
 
Robert Luberda <robert@debian.org>, 2006-2008
 
Wiktor Wandachowicz <siryes@gmail.com>, 2008
 
Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>, 2012
2011-08-14 Projekt Debian