Scroll to navigation

dpkg-statoverride(8) dpkg-verktygen dpkg-statoverride(8)

NAMN

dpkg-statoverride - överstyr ägarskap och läge för filer

SYNOPS

dpkg-statoverride [flagga...] åtgärd

BESKRIVNING

" stat-överstyrningar" är ett sätt att tala om för dpkg(1) att en annan ägare eller ett annat läge skall användas för en fil är ett paket installeras. (Observera att ordet "fil" används här, men att det kan vara alla sorters filsystemsobjekt som hanteras av dpkg, till exempel kataloger, enheter osv.). Detta kan användas för att tvinga program som normalt är setuid att installeras som en setuid-flagga, eller bara exekverbar av en specifik grupp.
dpkg-statoverride är ett verktyg för att hantera listan över stat-överstyrningar. Det har tre grundläggande funktioner: lägga till, ta bort och visa överstyrningar.

KOMMANDON

--add användare grupp läge fil
Lägg till en överstyrning för fil. Fil behöver inte existera när kommandot körs; överstyrningen kommer lagras och användas senare. Användare och grupper kan anges med namn (till exempel root eller nobody), eller med deras nummer med ett " #" (till exempel #0 eller #65534). Läge måste anges oktalt.
 
Om --update anges och fil existerar kommer den omedelbart att sättas till den nya användaren och läget.
--remove fil
Ta bort en överstyrning för fil, status för fil ändras inte av detta kommando.
--list [filnamnssökmönster]
Visa alla överstyrningar. Om ett sökmönster anges kommer utdata att begränsas till överstyrningar som motsvarar mönstret. Om det inte finns några överstyrningar, eller inga motsvarar mönstret, kommer dpkg-statoverride avslutas med statuskod 1.
--help
Visar hjälpskärm och avslutar.
--version
Visar version och avslutar.

FLAGGOR

--admindir katalog
Ändra katalog för dpkg-databasen där statoverride-filen också lagras. Förval är /var/lib/dpkg.
--force
Tvinga ett kommando, även om en säkerhetskontroll annars skulle förhindra det. Detta behövs för att överstyra en befintlig överstyrning.
--update
Försök att omedelbart ändra filen·om·den·finns till den nya ägaren och läget.
--quiet
Var mindre pratsom om vad som görs.

MILJÖVARIABLER

DPKG_ADMINDIR
Om satt, och flaggan --admindir inte har angivits, används värdet som datakatalog för dpkg.

FILER

/var/lib/dpkg/statoverride
Fil som innehåller den aktuella listan över statöverstyrningar på systemet. Den finns i dpkg:s administrationskatalog, tillsammans med andra filer som är viktiga för dpkg, som "status" och "available".
 
Observera: dpkg-statoverride bevarar den gamla upplagan av filen, med tillägget "-old" innan den ersätts med den nya.

SE ÄVEN

dpkg(1).

ÖVERSÄTTNING

Peter Krefting och Daniel Nylander.
2011-07-04 Debianprojektet