Scroll to navigation

deb-old(5) Debian deb-old(5)

NAZWA

deb-old - stary format binarnego pakietu Debiana

SKŁADNIA

nazwa_pliku.deb

OPIS

Format .deb jest formatem binarnego pakietu Debiana. Ta strona podręcznika opisuje stary format, używany przed wersją 0.93 Debiana. Szczegóły nowego formatu można znaleźć w deb(5).

FORMAT

Plik składa się z dwu linii informacji o formacie jako tekst ASCII, po których następują dwa połączone pliki ustar spakowane gzipem.
Pierwszą linią jest numer wersji formatu, wyrównany do 8 cyfr. Dla starego formatu numer ten wynosi 0.939000.
W drugiej linii jest zapisana liczba dziesiętna (bez początkowych zer) podające długość pierwszego zgzipowanego pliku tar.
Każda z tych linii jest zakończona pojedynczym znakiem nowej linii.
Pierwszy plik tar zawiera informacje kontrolne, jako serię zwyczajnych plików. Zawsze musi być obecny plik control zawierający główne informacje kontrolne.
W bardzo starych archiwach, pliki w archiwum kontrolnym mogły być umieszczone w podkatalogu DEBIAN. W takim wypadku katalog DEBIAN będzie występował również w archiwum kontrolnym, które będzie zawierało pliki tylko w tym katalogu. Opcjonalnie archiwum kontrolne może zawierać również wpis dla " .", czyli katalogu bieżącego.
Drugim skompresowanym archiwum tar jest archiwum systemu plików, zawierające nazwy ścieżek relatywne do głównego katalogu systemu, na którym będą instalowane. Nazwy te nie zaczynają się od ukośników.

ZOBACZ TAKŻE

deb(5), dpkg-deb(1), deb-control(5).

TŁUMACZE

Piotr Roszatycki <dexter@debian.org>, 1999
 
Bartosz Feński <fenio@debian.org>, 2004-2005
 
Robert Luberda <robert@debian.org>, 2006-2008
 
Wiktor Wandachowicz <siryes@gmail.com>, 2008
 
Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>, 2012
2011-08-14 Projekt Debian