Scroll to navigation

WIRELESS(7) Linux - Manuál programátora WIRELESS(7)

JMÉNO

wireless - Wireless Tools a Wireless Extensions

SYNTAXE

iwconfig
iwpriv -a

POPIS

Wireless Extensions jsou API, které umožňují manipulovat s bezdrátovými síťovými rozhraními. Skládají se ze souboru nástrojů a konfiguračních souborů. Podrobněji jsou popsány v Linux Wireless LAN Howto.
Wireless Tools se používají ke změně konfigurace bezdrátových síťových rozhraní za běhu, k získání jejich aktuální konfigurace, statistik a diagnostice. Popisují je jejich vlastní manuálové stránky, viz odkazy níže.
Nastavení bezdrátového připojení se v každé distribuci linuxu liší. Tato manuálová stránka bude obsahovat postup nastavení pro několik běžných distribucí. Prozatím se podívejte do souboru DISTRIBUTIONS.txt, který je součástí balíčku Wireless Tools.

DEBIAN 3.0

V Debianu 3.0 (a vyšším) je možné nastavit bezdrátová síťová zařízení nástrojem pro nastavení sítě ifupdown(8).
Soubor:
/etc/network/interfaces
Forma:
wireless-<funkce> <hodnota>
wireless-essid Home
wireless-mode Ad-Hoc
Další informace:
/etc/network/if-pre-up.d/wireless-tools
/usr/share/doc/wireless-tools/README.Debian

SuSE 8.0

SuSE 8.0 (a vyšší) integrovalo nastavení bezdrátového připojení do svých síťových skriptů.
Nástroj:
Yast2
Soubor:
/etc/sysconfig/network/wireless
/etc/sysconfig/network/ifcfg-*
Forma:
WIRELESS_<funkce>=<hodnota>
WIRELESS_ESSID="Home"
WIRELESS_MODE=Ad-Hoc
Další informace:
man ifup
info scpm

PŮVODNÍ PCMCIA SKRIPTY

Pokud používáte původní konfigurační skripty z balíčku Pcmcia, Můžete použít tuto metodu.
Soubor:
/etc/pcmcia/wireless.opts
Forma:
*,*,*,*)
ESSID="Home"
MODE="Ad-Hoc"
;;
Další informace:
/etc/pcmcia/wireless
Soubor PCMCIA.txt, který je součástí balíčku Wireless Tools

AUTOR

Jean Tourrilhes - jt@hpl.hp.com
http://www.hpl.hp.com/personal/Jean_Tourrilhes/Linux/

PŘEKLAD

Pavel Heimlich - tropikhajma@seznam.cz, březen 2005 (wireless_tools.28pre4).

DALŠÍ INFORMACE

iwconfig(8), iwlist(8), iwspy(8), iwpriv(8), iwevent(8).
4.duben 2004 wireless-tools