Scroll to navigation

VIMTUTOR(1) General Commands Manual VIMTUTOR(1)

AD

vimtutor - Vim eğitmeni

ÖZET

vimtutor [-g] [dil]

TANIM

Vimtutor, Vim eğitmenini başlatır. Önce orijinal eğitmen dosyasının bir kopyasını alır, böylece bir değişikliğe uğramadan değiştirilebilir.

Vimtutor ilk Vim komutlarını öğrenmek isteyen kişiler için yararlıdır.

İsteğe bağlı -g değişkeni vimtutor'u vim yerine eğer yüklü ise gvim ile başlatır. Yüklü değilse açmak için Vim kullanılır.

İsteğe bağlı [dil] değişkeni iki harfli dil kodunu belirtir, örneğin "tr" veya "es". Eğer [dil] değişkeni verilmemişse mevcut yerelleştirme kullanılır. Eğer bu dilde bir eğitmen varsa kullanılır. Yoksa İngilizce sürüm kullanılacaktır.

Vim her zaman Vi uyumlu kipte başlatılır.

DOSYALAR

/usr/share/vim/vim91/tutor/tutor[.dil]
Vimtutor metin dosyaları.
/usr/share/vim/vim91/tutor/tutor.vim
Vimtutor metin dosyasını kopyalamak için kullanılan betik.

YAZAR

Vimtutor ilk olarak Vi için Michael C. Pierce ve Robert K. Ware, Colorado School of Mines tarafından, Colorado State University'den Charles Smith'in verdiği fikirler kullanılarak yazıldı. E-posta: bware@mines.colorado.edu.
Vim uyarlaması Bram Moolenaar tarafından yapıldı. Çevirmenlerin adları için eğitmen dosyalarına bakın.

AYRICA BAKINIz

vim(1)

2 Nisan 2001