Scroll to navigation

VIMTUTOR(1) General Commands Manual VIMTUTOR(1)

NAZWA

vimtutor - nauczyciel Vima

SYNOPSIS

vimtutor -g [język]

OPIS

Vimtutor uruchamia nauczyciela Vima. Najpierw kopiuje właściwy plik, dzięki temu można go zmieniać bez obaw utraty treści.

Vimtutor przyda się ludziom, którzy chcą się nauczyć pierwszych poleceń Vima

Opcjonalny argument -g uruchamia vimtutor w gvimie a nie w Vimie jeśli graficzna wersja Vima jest dostępna, jeśli nie zostanie uruchomiony Vim.

Opcjonalny argument [język] jest dwu literowym kodem języka, tak jak "it" lub "es". Jeśli brak argumentu [język] zostanie użyty język bieżącej lokalizacji. Jeśli nauczyciel w tym języku jest dostępny, zostanie użyty - w innym wypadku zostanie wykorzystana wersja angielska.

Vim jest uruchamiany zawsze w trybie kompatybilności z Vi

PLIKI

/usr/share/vim/vim91/tutor/tutor[.język]
Tekstowe pliki Vimtutora.
/usr/share/vim/vim91/tutor/tutor.vim
Skrypt Vima używany do kopiowania pliku Vimtutora.

AUTOR

Vimtutor został początkowo napisany dla Vi przez Michaela C. Pierce'a i Roberta K. Ware'a z Colorado School of Mines zainspirowani przez Charlesa Smitha z Colorado State University. E-mail: bware@mines.colorado.edu
Zmodyfikowany na potrzeby Vima przez Brama Moolenaara. Nazwiska tłumaczy w plikach.

ZOBACZ TAKŻE

vim(1)

2001 Kwi 2