Scroll to navigation

PRTSTAT(1) Användarkommandon PRTSTAT(1)

NAMN

prtstat - skriv ut statistik för en process

SYNOPSIS

prtstat [-r|--raw] pid
prtstat -V|--version

BESKRIVNING

prstat skriver ut statistiken för den angivna processen. Denna information kommer från filen /proc/pid/stat.

FLAGGOR

Skriv ut informationen i rått format.
Visa informationen för prtstat.

FILER

/proc/pid/stat
källa för informationen som prtstat använder.
2020-09-09 psmisc