Scroll to navigation

PRTSTAT(1) Naredbe korisnika PRTSTAT(1)

IME

prtstat - ispiše statistiku navedog procesa

UPORABA

prtstat [-r|--raw] pid
prtstat -V|--version

OPIS

prtstat ispiše statistike navedenog procesa. Te informacije prikupi iz datoteke /proc/pid/stat.

OPCIJE

Ispiše informacije u "sirovom" formatu.
Pokaže informaciju o prtstat.

FILES

/proc/pid/stat
izvor informacija koje koristi prtstat.
2020-09-09 psmisc