Scroll to navigation

TLOAD(1) Användarkommandon TLOAD(1)

NAMN

tload — grafisk representation av systemets genomsnittslast

SYNOPSIS

tload [flaggor] [tty]

BESKRIVNING

tload prints a graph of the current system load average to the specified tty (or the tty of the tload process if none is specified).

FLAGGOR

Flaggan scale gör att en vertikal skala kan anges för visning (i antal tecken mellan steg i grafen); alltså representerar ett mindre värde en större skala och vice versa.
Fördröjningen anger väntetiden mellan uppdateringar av grafen i sekunder.
Visa denna hjälptext.
Visa versionsinformation och avsluta.

FILER

/proc/loadavg information om genomsnittslast

SE ÄVEN

ps(1), top(1), uptime(1), w(1)

FEL

Flaggan -d fördröjning anger tidsargumentet för ett anrop av alarm(2); om -d 0 anges är larmet satt till 0, vilket aldrig kommer skicka någon SIGALRM och uppdatera visningen.

UPPHOVSMÄN

Branko Lankester, David Engeloch Michael K. Johnson.

RAPPORTERA FEL

Skicka felrapporter till procps@freelists.org Skicka synpunkter på översättningen till tp-sv@listor.tp-sv.se

2020-06-04 procps-ng