Scroll to navigation

PWDX(1) Användarkommandon PWDX(1)

NAMN

pwdx — rapportera aktuell katalog för en process

SYNOPSIS

pwdx [flaggor] pid […]

FLAGGOR

Skriv ut versionsinformation och avsluta.
Skriv ut en hjälpskärm och avsluta.

SE ÄVEN

ps(1), pgrep(1)

STANDARDER

Inga standarder är tillämpliga, men pwdx liknar väldigt mycket ett SunOS-kommando.

UPPHOVSMAN

Nicholas Miell skrev pwdx 2004.

RAPPORTERA FEL

Skicka felrapporter till procps@freelists.org Skicka synpunkter på översättningen till tp-sv@listor.tp-sv.se

2020-06-04 procps-ng