Scroll to navigation

Locale::Po4a::AsciiDoc(3pm) Po4a Алати Locale::Po4a::AsciiDoc(3pm)

ИМЕ

Locale::Po4a::AsciiDoc - двосмерна конверзија AsciiDoc докумената и PO фајлова

ОПИС

Циљ po4a (PO for anything – PO за било шта) пројекта је да поједностави превођење (и што је још интересантније, одржавање превода) употребом gettext алата на деловима на којима се не очекује њихова употреба, као што је документација.

Locale::Po4a::AsciiDoc је модул који помаже превођење докумената у AsciiDoc формату.

ОПЦИЈЕ КОЈЕ ПРИХВАТА ОВАЈ МОДУЛ

Ово су опције везане само за овај модул:
definitions
Име фајла који садржи дефиниције за po4a, као што је дефинисано у одељку ПРИЛАГОЂАВАЊЕ ПОМОЋУ ЛИНИЈА У ТЕКСТУ. Ову опцију можете користити у случају да није могуће постављање дефиниција у документ који се преводи.

У фајлу дефиниција, линије не смеју да почну са две косе линије, већ директно са po4a:.

entry
Листа ставки атрибута раздвојених размацима које желите да преведете. Подразумевано је да ниједна ставка атрибута не може да се преведе.
macro
Листа макро дефиниција раздвојених размацима.
style
Листа дефиниција стилова раздвојених размацима.
noimagetargets
Подразумевано је могуће да се циљеви блок слика преводе како би се омогућило да садржај показује на преведене слике. То може да се заустави постављањем ове опције.
tablecells
Ова опција је заставица која омогућава сегментацију подтабела у садржај ћелије. Сегментација је ограничена само на садржај ћелије, без било каквог парсирања унутар ње.
compat
Укључује компатибилност парсирања правила са различитим алатима. Доступне опције су "asciidoc" или "asciidoctor". Asciidoctor има строжија правила парсирања, као што је једнакост дужина отварајућих и затварајућих ограда блока.

ПРИЛАГОЂАВАЊЕ ПОМОЋУ ЛИНИЈА У ТЕКСТУ

AsciiDoc модул може да се прилагоди линијама које почињу са //po4a:. Ове линије се интерпретирају као команде парсера. Препознају се следеће команде:
//po4a: macro име[листа атрибута]
Ово омогућава да се детаљно опишу параметри за макро; име мора да буде важеће име макроа, и да се завршава доњом цртом у случају да циљ мора да се преведе.

Аргумент листа атрибута је листа раздвојена зарезима која садржи информације о аргументима који могу да се преведу. Ова листа садржи или бројеве, који дефинишу позиционе параметре, или именоване атрибуте.

Ако се испред аргумента name стави знак плус (+), онда се макро и његови аргументи преводе као целина. У овом случају нема потребе да се дефинише листа аргумената, али је потребно да постоје угласте заграде.

//po4a: style [листа атрибута]
Ово омогућава да се детаљно опише који атрибути стила морају да се преведу.

Аргумент листа атрибута је листа раздвојена зарезима која садржи информације о аргументима који могу да се преведу. Ова листа садржи или бројеве, којима се дефинишу позициони параметри, или именоване атрибуте. Први атрибут је име стила, и он неће да се преводи.

У случају да се испред имена стила стави знак плус (+), листа атрибута се преводи као целина. Нама потребе да се дефинишу атрибути који могу да се преводе.

У случају да се испред имена стила стави знак минус (-), тај атрибут се не преводи.

//po4a: entry име
Ово наводи да ставка атрибута може да се преводи. Подразумева се да оне не могу да се преводе.

СТАТУС ОВОГ МОДУЛА

Успешно је тестиран на једноставним AsciiDoc фајловима.

АУТОРИ

 Никола Франсоа <nicolas.francois@centraliens.net>
 Дени Барбије <barbier@linuxfr.org>

ПРАВА УМНОЖАВАЊА И ЛИЦЕНЦА

 Права умножавања © 2005-2008 Никола ФРАНСОА <nicolas.francois@centraliens.net>.
 Права умножавања © 2012 Дени БАРБИЈЕ <barbier@linuxfr.org>.
 Права умножавања © 2017 Мартин Квинсон <mquinson#debian.org>.

Овај програм је слободан софтвер; можете да га редистрибуирате и/или мењате под условима GPL (погледајте фајл COPYING).

2020-08-05 Po4a Алати