Scroll to navigation

Locale::Po4a::AsciiDoc(3pm) Po4a-hulpmiddelen Locale::Po4a::AsciiDoc(3pm)

NAAM

Locale::Po4a::AsciiDoc - AsciiDoc-documenten van/naar PO-bestanden converteren

BESCHRIJVING

Het doel van het project po4a (PO voor alles) is om de vertaalwerkzaamheden (en interessanter nog, het onderhoud van vertalingen) te vergemakkelijken met behulp van gettext-hulpmiddelen in domeinen waarin deze niet meteen verwacht worden, zoals documentatie.

Locale::Po4a::AsciiDoc is een module ter ondersteuning van de vertaling van documentatie in de AsciiDoc-indeling.

MOGELIJKE OPTIES BIJ DEZE MODULE

De volgende opties zijn specifiek voor deze module:
definitions
De naam van een bestand dat definities voor po4a bevat, zoals beschreven wordt in de sectie INBOUWAANPASSINGEN. U kunt deze optie gebruiken indien het niet mogelijk is om de definities te plaatsen in het document dat vertaald wordt.

In een bestand definitions mogen regels niet met twee slashes starten, maar moeten ze direct met po4a: beginnen.

entry
Door spaties gescheiden lijst met eigenschapselementen die u wilt vertalen. Standaard zijn eigenschapselementen niet vertaalbaar.
macro
Door spaties gescheiden lijst met macrodefinities.
style
Door spaties gescheiden lijst met stijldefinities.
noimagetargets
Standaard zijn de doelen van blokafbeeldingen vertaalbaar om de mogelijkheid te bieden om de inhoud naar vertaalde afbeeldingen te laten verwijzen.. Door deze optie in te stellen kan dit gestopt worden.
tablecells
Deze optie is een vlag die segmentering van subtabellen in celinhoud mogelijk maakt. De segmentering is beperkt tot celinhoud, zonder enige ontleding erin.
compat
Ontleedregels wisselen in functie van compatibiliteit met verschillende hulpmiddelen. Mogelijke opties zijn "asciidoc" en "asciidoctor". Asciidoctor gebruikt striktere ontleedregels, zoals gelijke lengte van de openende en sluitende blokafsluitingen.

INBOUWAANPASSINGEN

De AsciiDoc-module kan aangepast worden met regels die beginnen met //po4a:. Deze regels worden geïnterpreteerd als commando's voor de ontleder. De volgende commando's worden herkend:
//po4a: macro naam[attributenlijst]
Dit laat toe om de parameters van een macro in detail te beschrijven; naam moet een geldige macro-naam zijn, en deze eindigt met een onderstrepingsteken als het doel vertaald moet worden.

Het argument attributenlijst is een door komma's gescheiden lijst welke informatie bevat over vertaalbare argumenten. Deze lijst bevat ofwel cijfers om positieparameters te definiëren, of benoemde kenmerken.

Indien de naam voorafgegaan wordt door een plusteken (+), worden de macro en zijn argumenten in hun geheel vertaald. In dat geval moet er geen attributenlijst gedefinieerd worden, maar haakjes moeten aanwezig zijn.

//po4a: style [attributenlijst]
Dit laat toe om in detail te beschrijven welke attributen van een stijl vertaald moeten worden.

Het argument attributenlijst is een door komma's gescheiden lijst welke informatie bevat over vertaalbare argumenten. Deze lijst bevat ofwel getallen om positieparameters te definiëren of benoemde attributen. Het eerste attribuut is de stijlnaam, welke niet vertaald zal worden.

Indien de stijlnaam voorafgegaan wordt door een plusteken, is de attributenlijst in zijn geheel vertaalbaar. Het is niet nodig om vertaalbare attributen te definiëren.

Indien de stijlnaam voorafgegaan wordt door een minteken (-), wordt dit attribuut niet vertaald.

//po4a: entry naam
Dit verklaart dat een attribuutvermelding vertaalbaar is. Ze worden standaard niet vertaald.

STATUS VAN DEZE MODULE

Met succes getest op eenvoudige AsciiDoc-bestanden.

AUTEURS

 Nicolas François <nicolas.francois@centraliens.net>
 Denis Barbier <barbier@linuxfr.org>

COPYRIGHT EN LICENTIE

 Copyright © 2005-2008 Nicolas FRANÇOIS <nicolas.francois@centraliens.net>.
 Copyright © 2012 Denis BARBIER <barbier@linuxfr.org>.
 Copyright © 2017 Martin Quinson <mquinson#debian.org>.

Dit programma is vrije software; u kunt het verder verspreiden en/of aanpassen onder de bepalingen van de GPL (zie het bestand COPYING).

2020-08-05 Po4a-hulpmiddelen