Scroll to navigation

TOUCH(1) Kullanıcı Komutları TOUCH(1)

İSİM

touch - dosyanın zaman damgalarını değiştirir

KULLANIM

[SEÇENEK]... DOSYA...

AÇIKLAMA

Her DOSYAnın erişim ve değişim zamanlarını şimdiki zamana günceller.

DOSYA mevcut değilse, -c veya -h seçeneği belirtilmedikçe boş bir dosya oluşturulur.

DOSYA olarak belirtilen - dizgesi özel olarak ele alınır ve standart çıktı ile ilişkili dosyanın zamanlarının değiştirilmesine sebep olur.

Uzun seçenekler için zorunlu olan girdiler kısa seçenekler için de zorunludur.

Yalnız erişim zamanını günceller.

Dosya oluşturulmaz.

DİZGEyi çözümler ve şimdiki zaman yerine kullanır.

(yoksayılır)

Hedef dosya yerine sembolik bağı etkiler (sembolik bağın zaman damgasını değiştirebilen sistemlerde kullanıllabilir).

Yalnız değişim tarihini günceller.

Şimdiki zaman yerine belirtilen DOSYAnın zaman damgalarını kullanır.

Şimdiki zaman yerine [[YY]YY]AAGGssdd[.SS] değerini kullanır.

Zaman damgasını belirtilen SÖZCÜK’e göre değiştirir: access veya atime (erişim), use (kullanım, -a ile aynı), modify (değişim), mtime (değişim, -m ile aynı).

Yardım iletisini görüntüler ve çıkar.

Sürüm bilgilerini görüntüler ve çıkar.

-d ve -t seçenekleri farklı zaman/tarih biçimleri kabul eder.

TARİH DEĞERİ

--date=DİZGE "Sun, 29 Feb 2004 16:21:42 -0800" ve "2004-02-29 16:21:42" veya "next Thursday" gibi kolayca ifade edilebilecek şekilde belirtilebilir. Bir tarih değeri tarih, zaman, zaman dilimi, gün ismi, göreli tarih, göreli zaman ve çeşitli sayılar içerebilir. Boş bir dizge günün başlangıcını belirtir. Tarih değeri ile ilgili daha ayrıntılı bilgi komutun info belgesinde bulunabilir.

YAZAN

Paul Rubin, Arnold Robbins, Jim Kingdon, David MacKenzie ve Randy Smith tarafından yazılmıştır.

GERİBİLDİRİM

GNU coreutils sayfası: <http://www.gnu.org/software/coreutils/>

TELİF HAKKI

Telif hakkı © 2021 Free Software Foundation, Inc. Lisans GPLv3+: GNU GPL sürüm 3 veya üstü <http://gnu.org/licenses/gpl.html> Bu bir özgür yazılımdır: yazılımı değiştirmek ve dağıtmakta özgürsünüz. Yasaların izin verdiği ölçüde HİÇBİR GARANTİ YOKTUR.

İLGİLİ BELGELER

GNU coreutils sayfasında: <http://www.gnu.org/software/coreutils/touch>
Veya sisteminizde: info ’(coreutils) touch invocation’

ÇEVİREN

© 2006, 2022 Nilgün Belma Bugüner
Bu çeviri özgür yazılımdır: Yasaların izin verdiği ölçüde HİÇBİR GARANTİ YOKTUR.
Lütfen, çeviri ile ilgili bildirimde bulunmak veya çeviri yapmak için https://github.com/TLBP/manpages-tr/issues adresinde "New Issue" düğmesine tıklayıp yeni bir konu açınız ve isteğinizi belirtiniz.

Eylül 2021 GNU coreutils 9.0