Scroll to navigation

STDBUF(1) Kullanıcı Komutları STDBUF(1)

İSİM

stdbuf - satırları rasgele karar

KULLANIM

SEÇENEK... KOMUT

AÇIKLAMA

KOMUT’u standart akımı için değiştirilmiş tamponlama işlemleri ile çalıştırır.

Uzun seçenekler için zorunlu olan girdiler kısa seçenekler için de zorunludur.

Standart Girdi akım tamponunu ayarlar.

Standart Çıktı akım tamponunu ayarlar.

Standart Hata akım tamponunu ayarlar.

Yardım iletisini gösterir ve çıkar.

Sürüm bilgilerini gösterir ve çıkar.

KİP ’L’ ise ilgili akım satır tamponlu olur. Bu seçenek standart girdi için geçersizdir.

KİP ’0’ ise ilgili akım tamponlanmaz.

KİP ’0’ dışında bir sayı ise şu soneklerden birini içerebilir: KB (1000), K (1024), MB (1000*1000), M (1024*1024) ve G, T, P, E, Z, Y için benzer şekilde. İkil sonekler de kullanılabilir: KiB=K, MiB=M ve benzerleri. Bu durumda ilgili akım KİP baytlık bir tamponla tamamen tamponlanır.

KOMUT, standart akımlarının tamponlanmasına ayarlanırsa (örneğin tee(1) gibi), stdbuf ile ilgili değişiklikler geçersiz kılınır. Ayrıca G/Ç için akımlarını kullanmayan bazı süzgeçler (dd(1) ve cat(1) gibi) stdbuf ayarlarından etkilenmez.

ÖRNEKLER

tail -f access.log | stdbuf -oL cut -d ’ ’ -f1 | uniq " 4 Erişim günlüğündeki eşsiz girdilerin anında gösterilmesini sağlar.

BÖRTÜBÖCEK

Glibc kullanılan sistemlerde, tampon boyutunun belirtilmesinin (örneğin, tamamen tamponlu kip) sonuçları belirsizdir.

YAZAN

Padraig Brady tarafından yazılmıştır.

GERİBİLDİRİM

GNU coreutils sayfası: <http://www.gnu.org/software/coreutils/>

TELİF HAKKI

Telif hakkı © 2021 Free Software Foundation, Inc. Lisans GPLv3+: GNU GPL sürüm 3 veya üstü <http://gnu.org/licenses/gpl.html> Bu bir özgür yazılımdır: yazılımı değiştirmek ve dağıtmakta özgürsünüz. Yasaların izin verdiği ölçüde HİÇBİR GARANTİ YOKTUR.

İLGİLİ BELGELER

GNU coreutils sayfasında: <http://www.gnu.org/software/coreutils/stdbuf>
Veya sisteminizde: info ’(coreutils) stdbuf invocation’

ÇEVİREN

© 2022 Nilgün Belma Bugüner
Bu çeviri özgür yazılımdır: Yasaların izin verdiği ölçüde HİÇBİR GARANTİ YOKTUR.
Lütfen, çeviri ile ilgili bildirimde bulunmak veya çeviri yapmak için https://github.com/TLBP/manpages-tr/issues adresinde "New Issue" düğmesine tıklayıp yeni bir konu açınız ve isteğinizi belirtiniz.

Eylül 2021 GNU coreutils 9.0