Scroll to navigation

SHA384SUM(1) Kullanıcı Komutları SHA384SUM(1)

İSİM

sha384sum - SHA384 ileti özetini hesaplar ve sınar

KULLANIM

[SEÇENEK]... [DOSYA]...

AÇIKLAMA

SHA384 (384 bitlik) sağlama toplamını çıktı olarak verir veya sınar.

DOSYA verilmezse ya da ’-’ belirtilirse, standart girdi okunur.

Dosyaları ikilik kipte okur.

SHA384 toplamlarını DOSYAdan okur ve bunları sınar.

BSD tarzı sağlama toplamı oluşturulur.

Dosyaları metin kipinde okur (öntanımlıdır).

Her çıktı satırı, satırsonu karakteri ile değil, sıfırıncı karakter ile sonlandırılır ve dosya adı önceleme iptal edilir.

Bu yardımı gösterir ve çıkar.

Sürüm bilgisini gösterir ve çıkar.

Aşağıdaki beş seçenek sadece sağlama toplamlarını sınarken yararlıdır:

Eksik dosyalar için durumu bildirmez ve başarısız olmaz.

Başarıyla doğrulanmış dosyaların doğrulandığını bildirmez.

Hiçbir şey çıktılanmaz, çıkış kodu başarılı olur.

Düzgünce biçemlenmemiş sağlama toplamı satırları için çıkış kodu sıfırdan farklı olur.

Olması gerektiği gibi biçimlenmemiş sağlama toplamı satırlarıyla ilgili uyarı verir.

Toplamlar FIPS-180-2’de açıklandığı gibi hesaplanır. Sınama sırasında girdi, bu uygulamanın önceki bir çıktısı olmalıdır. Öntanımlı kip şöyle bir satır basar: Sağlama toplamı, boşluk, girdi kipini gösteren bir karakter (ikil kip için ’*’, metin kipi veya ikil kipin gerekmediği yerler için ’ ’) ve her DOSYA için ad.

GNU sistemlerinde ikil kip ile metin kipi arasında bir fark yoktur.

YAZAN

Ulrich Drepper, Scott Miller ve David Madore tarafından yazılmıştır.

GERİBİLDİRİM

GNU coreutils sayfası: <http://www.gnu.org/software/coreutils/>

TELİF HAKKI

Telif hakkı © 2021 Free Software Foundation, Inc. Lisans GPLv3+: GNU GPL sürüm 3 veya üstü <http://gnu.org/licenses/gpl.html> Bu bir özgür yazılımdır: yazılımı değiştirmek ve dağıtmakta özgürsünüz. Yasaların izin verdiği ölçüde HİÇBİR GARANTİ YOKTUR.

İLGİLİ BELGELER

cksum(1)
GNU coreutils sayfasında: <http://www.gnu.org/software/coreutils/sha384sum>
Veya sisteminizde: info ’(coreutils) sha384sum invocation’

ÇEVİREN

© 2006, 2022 Nilgün Belma Bugüner
Bu çeviri özgür yazılımdır: Yasaların izin verdiği ölçüde HİÇBİR GARANTİ YOKTUR.
Lütfen, çeviri ile ilgili bildirimde bulunmak veya çeviri yapmak için https://github.com/TLBP/manpages-tr/issues adresinde "New Issue" düğmesine tıklayıp yeni bir konu açınız ve isteğinizi belirtiniz.

Eylül 2021 GNU coreutils 9.0