Scroll to navigation

NULL(4) >Özel Dosyalar NULL(4)

İSİM

null - veri gideri
zero - veri gideri

YAPILANDIRMA

/dev/null ve /dev/zero aygıtı aşağıdaki komutlarla oluşturulabilir:

mknod -m 666 /dev/null c 1 3
mknod -m 666 /dev/zero c 1 5
chown root:root /dev/null /dev/zero

AÇIKLAMA

/dev/null ve /dev/zero aygıtına yazılan veri yok edilir.

/dev/null aygıtından okuma işlemi daima dosya sonu ile dönerken (yani read(2) 0 döndürür) /dev/zero aygıtından okuma işlemi daima ’\0’ karakteri döndürür.

Bu aygıtlar tüm kullanıcılar için okunabilir ve yazılabilir olmazsa çoğu uygulama tuhaf davranabilir.

Linux 2.6.31’den beri, /dev/zero aygıtından okuma işlemleri sinyallerle kesilmektedir. Bu değişiklik, /dev/zero aygıtından yapılan büyük okumalardan kaynaklanan istenmeyen gecikmeleri azaltmaya yardımcı olmak içindir.

İLGİLİ DOSYALAR

/dev/null
/dev/zero

İLGİLİ BELGELER

chown(1), mknod(1), full(4)

ÇEVİREN

© 2022 Nilgün Belma Bugüner
Bu çeviri özgür yazılımdır: Yasaların izin verdiği ölçüde HİÇBİR GARANTİ YOKTUR.
Lütfen, çeviri ile ilgili bildirimde bulunmak veya çeviri yapmak için https://github.com/TLBP/manpages-tr/issues adresinde "New Issue" düğmesine tıklayıp yeni bir konu açınız ve isteğinizi belirtiniz.

Temmuz 2015 Linux man-pages 5.10