Scroll to navigation

MODPROBE(8) Sistem Yönetim Komutları MODPROBE(8)

İSİM

modprobe - Linux çekirdeğine modül ekler/kaldırır

KULLANIM

[-v] [-V] [-C dosya] [-n] [-i] [-q] [-b] [modüladı] [alan...]
[-r] [-v] [-n] [-i] [modüladı...]
[-c]
[--dump-modversions] [dosya]

AÇIKLAMA

modprobe, Linux çekirdeğine akıllıca bir modül ekler veya bir modül çıkarır: kolaylık olması açısından, modül adlarında _ ve - arasında bir fark olmadığı unutmamalıdır (otomatik alt çizgi dönüştürme gerçekleştirilir). modprobe, /etc/modprobe.d dizinindeki isteğe bağlı yapılandırma dosyaları dışında tüm modüller ve diğer dosyalar için /lib/modules/’uname -r’ modül dizininde arama yapar (bkz. modprobe.d(5)). modprobe ayrıca çekirdek komut satırında modül.seçenek biçiminde belirtilen modül seçeneklerini ve modprobe.blacklist=modül biçimindeki kara listeleri kullanır.

Bu araç tarafından desteklenmeyen 2.4 serisi Linux çekirdeklerinin aksine, modprobe’un bu sürümünün modülüne hiçbir şey yapmadığı unutulmamalıdır: sembolleri çözme ve girdileri anlama işi çekirdek içinde yapılır. Bu nedenle modül hatasına bazen bir çekirdek iletisi eşlik eder: bkz. dmesg(8).

modprobe, modprobe ile birlikte gelen ilgili depmod(8) yardımcı uygulaması tarafından oluşturulan güncel module.dep.bin dosyasının var olduğunu varsayar. Bu dosya, her modülün (varsa) ihtiyaç duyduğu diğer modülleri listeler ve modprobe, bağımlılıkları otomatik olarak eklemek veya kaldırmak için bunu kullanır.

Modül adından sonra herhangi bir girdi verilirse, bunlar çekirdeğe aktarılır (yapılandırma dosyasında listelenen seçeneklere ek olarak).

SEÇENEKLER

Tüm modül isimlerini komut satırına yerleştirir.

Bu seçenek modprobe’un yapılandırma dosyalarındaki (eğer varsa) kara liste komutlarını modül adlarına da uygulamasına neden olur. Genellikle udev(7) tarafından kullanılır.

Öntanımlı yapılandırma dizinini /etc/modprobe.d geçersiz kılar.

Bu seçenek install ve remove komutları üzerinden MODPROBE_OPTIONS ortam değişkenindeki diğer modprobe komutlarına aktarılır.

Yapılandırma dizinindeki etkin yapılandırmayı dökümleyip çıkar.

Bir modülün gerektirdiği modül sürümü oluşturma bilgilerinin bir listesini basar. Bu seçenek, dağıtımlar tarafından, modül sürümü oluşturma bağımlılıklarını kullanarak bir Linux çekirdek modülünü paketlemek için yaygın olarak kullanılır.

Modüller için kök dizin; / öntanımlıdır.

Normalde modprobe, var olan bir modülü eklemesi veya var olmayan bir modülü kaldırması istendiğinde başarılı olur (ve hiçbir şey yapmaz). Bu, basit betikler için idealdir; ancak, daha karmaşık betikler genellikle modprobe’un gerçekten bir şey yapıp yapmadığını bilmek ister: bu seçenek, modprobe’un gerçekten hiçbir şey yapmaması durumunda başarısız olmasını sağlar.

Her modül, çekirdek ve derleyici sürümleri gibi önemli bilgileri içeren küçük bir dizge içerir. Bir modül yüklenemezse ve çekirdek "sürüm sihrinin" eşleşmediğinden şikayet ederse, modülü kaldırmak için bu seçeneği kullanabilirsiniz. Doğal olarak, bu denetim güvenliğiniz için vardır, bu nedenle ne yaptığınızı bilmiyorsanız bu seçeneği kullanmak tehlikelidir.

Bu, eklenen tüm modüller için uygulanır: hem komut satırındaki modül (veya takma ad) hem de bağlı olduğu modüller.

Modüller CONFIG_MODVERSIONS listesi ile derlendiğinde, modül tarafından kullanılan (veya sağlanan) her arayüzün sürüm ayrıntılarını içeren bir bölüm oluşturulur. Bir modül yüklenemezse ve çekirdek, modülün bazı arayüz sürümlerinin uyuşmadığından şikayetçi olursa, sürüm bilgisini tamamen kaldırmak için bu seçenek kullanılabilir. Doğal olarak, bu denetim güvenliğiniz için oradadır, bu nedenle ne yaptığınızı bilmiyorsanız bu seçeneği kullanmak tehlikelidir.

Bu, eklenen tüm modüller için uygulanır: hem komut satırındaki modül (veya takma ad) hem de bağlı olduğu modüller.

Modülün yüklenmesini engelleyebilecek herhangi bir sürüm oluşturma bilgisini çıkarmaya çalışır: --force-vermagic ve --force-modversion kullanmakla aynıdır. Doğal olarak, bu denetimler güvenliğiniz için vardır, bu nedenle ne yaptığınızı bilmiyorsanız bu seçeneği kullanmak tehlikelidir.

Bu, eklenen tüm modüller için uygulanır: hem komut satırındaki modül (veya takma ad) hem de bağlı olduğu modüller.

Bu seçenek, modprobe’un komut satırında belirtilen modül için yapılandırma dosyasındaki (varsa) yükleme ve kaldırma komutlarını yok saymasına neden olur (bağımlı modüller hala yapılandırma dosyasında kendileri için ayarlanmış komutlara tabidir). Bu seçenek kullanıldığında hem yükleme hem de kaldırma komutları, isteğin --ignore-install veya --ignore-remove komutlarından yalnızca biri veya diğeriyle (ikisiyle birden değil) daha özel olarak yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın anında yoksayılır. Bkz: modprobe.d(5)

Bu seçenek, modülleri gerçekten eklemek veya silmek (veya install ve remove komutlarını çalıştırmak) dışında her şeyi yapar. -v ile birlikte, hata ayıklama sorunları için kullanışlıdır. Tarihsel nedenlerle --dry-run ve --show aslında aynı anlama gelir ve birbirinin yerine kullanılabilir.

Bu seçenekle modprobe’un bulamadığı bir modülü kaldırmaya veya eklemeye çalışırsanız (ve bir takma ad veya install/remove komutu değilse) bir hata iletisi çıktılanmaz. Ancak yine de sıfırdan farklı bir çıkış durumuyla çıkar. Çekirdek bunu request_module kullanılarak var olabilecek modülleri fırsatçı bir şekilde araştırmak için kullanır.

Bir takma adla eşleşen tüm modül adlarını çıktılar. Modül takma adı sorunlarının hatalarını ayıklamak için yararlı olabilir.

Bu seçenek, modprobe’un modülü eklemek yerine kaldırılmasına neden olur. modprobe kullanılmayan bağımlı modülleri de kaldırmaya çalışacaktır. Eklemeden farklı olarak, komut satırında birden fazla modül belirtilebilir (modülleri kaldırırken modül girdilerinin belirtilmesi mantıklı değildir).

Modülleri kaldırmak için genellikle bir neden yoktur, ancak bazı hatalı modüller bunu gerektirir. Dağıtım çekirdeğiniz, modüllerin kaldırılmasını destekleyecek şekilde derlenmemiş olabilir.

Modüllerin bulunacağı yeri belirleyen çekirdek sürümüne karar vermek için uname(2) kullanmak yerine belirtilen çekirdek sürümü kullanılır.

Modülün kendisi de dahil olmak üzere bir modülün (veya takma adın) bağımlılıklarını listeler. Bu, her satırı "insmod" ile başlayan modül dosyası adlarından oluşan bir liste (muhtemelen boş) üretir ve genelde dağıtımlar tarafından initrd/initramfs imgelerini oluşturulurken hangi modüllerin dahil edileceğini belirlemek için kullanılır. Uygulanan yükleme komutları, "install" ön ekiyle gösterilir. Kurulum komutlarının hiçbiri çalıştırılmaz. modinfo(8)’nun bir modülün bağımlılıklarını modülün kendisinden çıkarmak için kullanılabileceği, ancak takma adlar veya kurulum komutları hakkında hiçbir şey bilmediği unutulmamalıdır.

Bu seçenek, herhangi bir hata iletisinin standart hata yerine (LOG_NOTICE düzeyine sahip LOG_DAEMON olarak) syslog mekanizmasına gönderilmesine neden olur. Bu, standart hata kullanılamadığı durumda da otomatik olarak etkinleştirilir.

Bu seçenek install ve remove komutları üzerinden MODPROBE_OPTIONS ortam değişkenindeki diğer modprobe komutlarına aktarılır.

Sürüm bilgilerini gösterir ve çıkar.

Uygulama her yaptığı işlemi gösterir. Normalde modprobe yanlış giden bir şeylerin iletilerini gösterir.

Bu seçenek install ve remove komutları üzerinden MODPROBE_OPTIONS ortam değişkenindeki diğer modprobe komutlarına aktarılır.

ORTAM DEĞİŞKENLERİ

MODPROBE_OPTIONS ortam değişkeni, modprobe’a girdi aktarmak için de kullanılabilir.

TELİF HAKKI

Belgenin telif hakkı © 2003 Rusty Russell, IBM Corporation.

YAZAN

Belgenin yazımı Jon Masters ve Lucas De Marchi tarafından sürdürülmektedir.

İLGİLİ BELGELER

modprobe.d(5), insmod(8), rmmod(8), lsmod(8), modinfo(8), depmod(8).

ÇEVİREN

© 2004 Can Kavaklıoğlu
© 2022 Nilgün Belma Bugüner
Bu çeviri özgür yazılımdır: Yasaların izin verdiği ölçüde HİÇBİR GARANTİ YOKTUR.
Lütfen, çeviri ile ilgili bildirimde bulunmak veya çeviri yapmak için https://github.com/TLBP/manpages-tr/issues adresinde "New Issue" düğmesine tıklayıp yeni bir konu açınız ve isteğinizi belirtiniz.

Ocak 2021 Kmod-29